Při zakoupení IMUNO QuattroNobel získáváte námi dotovanou vstupní a výstupní diagnostiku                                                                                      fyziologických funkcí vašeho organismu v hodnotě 2x1.200,- = 2.400,- Kč. IMUNO stojí 2.210,- Kč.                                                                                                           Celková vámi zakoupená hodnota je samozřejmě a zejména, podpora zdraví.                                                                                       Vyjádřeno tržně, získáváte 4.610,- Kč, z nichž si zaplatíte pouze 2.210,- Kč. Zbytek doplácí Konsorcium QiiQ.                                               Další možností pro vás je nákup většího množství produktů, pro ucelenou uživatelskou kůru, případně obchodní spolupráci.                                                 Zde vám můžeme přenechat část velkoobchodní marže a navázat užší uživatelskou a obchodní spolupráci.                                      Je nutno si uvědomit, že máme k dispozici produkt světových parametrů s potenciálem naplnit naše cíle ve zdraví i celkové prosperitě.      Našim cílem je upevnění kondice, zdraví, imunity, výkonnosti..., spolu s ekonomickou prosperitou všech zúčastněných. 

Od touhy a snů po hmatatelnou  realitu

Reálný produkt pro vás, podporující každou buňku vašeho těla - IMUNO
Obsahuje zkušenosti a poznatky z desetiletí vědeckého výzkumu, klinických testů a uživatelské praxe,
Je vyvinut na podkladě dlouhodobého výzkumu na jehož podkladě bylo uděleno sedm Nobelových cen.
Není nám, celosvětově, znám produkt vyšší kvality, rozsáhlejšího předprodejního a následného servisu.
Doplněk stravy IMUNO QuattroNobel Regenerace buněk. je jedním z pouhých tří doplňků stravy na světě, zařazených do kategorie " Luxury Nutrition Exclusive for You" ("Luxusní Výživa Exclusivně pro Vás").
Je vyvíjen a vyráběn v Česko - Slovenské spolupráci.
Využívá se spolupráce i s dalšími pracovišti v rámci celého světa (Konsorcium QiiQ).
Produkt je k vašemu prospěchu zpracován jedinečnou, chráněnou, QiiQ Technologií.
Nejen naše zkušenosti dokladují významný příspěvek produktu a jeho jednotlivých složek
pro prospěšnost lidskému organismu. Viz. též SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv.
IMUNO není lék, ačkoliv jeho prospěšnost je ve většině (téměř ve všech) případech naprosto nepřehlédnutelná.


Seminář ElixirMladosti.cz - Poděbrady
                              Den otevřených dveří sobota 18.5.2024


Sobotní seminář ElixirMladosti.cz DS QiiQ v Poděbradech je spojený s:
- prohlídkou města
- ochutnávkou zřídelní vody
- procházkou po kolonádě
- fyzikální diagnostikou vašich fyziologických funkcí a termopresurní reflexologií Nuga Best
- relaxačním cvičením Čchi Kung
- přednáškami o fyzikálních metodách a technologiích pro podporu zdraví, krásy a výkonnosti
- doplňky stravy - "Luxusní Výživa Exkluzivně pro Vás" - inspirace sedmi Nobelovými cenami
- možnostmi účastnit se projektů pro rozvoj osobnosti a zlepšení kvality života
- podnikatelskými příležitostmi
- ochutnávkami
- vzděláním, informacemi a možnostmi účasti na fin tech a digi tech businessu
- snahou o lepší svět pro každého
- svobodou a finanční nezávislostí


ElixirMladosti.cz
Obchodní dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III

Prostory jsou určeny zejména pro prezentaci a praktické vyzkoušení si našich výrobků
a poskytovaných služeb, včetně diagnostiky fyziologických funkcí organismu a předvedení terapeutických
a reflexologických zařízení Nuga Best. Zde si vše můžete vyzkoušet, objednat a koupit.


 SPACE - QiiQ Edukation
Obchodní dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III

Prostor je určen pro edukaci, obchodní schůzky, tvoří zázemí projektu DS QiiQ.

Akce se koná 4.5. 2024 od 8:30 hod v provozovně:

ElixirMladosti.cz
Obchodní Dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III (viz. mapy níže) a pokračuje v prostoru

ElixirMladosti.cz
Pasáž ATRIUM, Palackého 46, 290 01 Poděbrady I (viz. mapy níže)

Vstup a účast na akci je bezplatná.

Účastníci akce mají možnost nákupu doplňků stravy IMUNO QuattroNobel
za velkoobchodní ceny, absolvovat bezplatnou fyzikální diagnostiku...


ElixirMladosti.cz
Obchodní Dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III a pokračuje v prostoru 


ElixirMladosti.cz
Pasáž ATRIUM, Palackého 46, 290 01 Poděbrady I


HLAVNÍ TÉMA:
Prvotní příčina zdraví, kondice, krásy, spokojenosti v životě, dlouhověkosti, úspěchu, zlatých medailí...

Program hlavního tématu:
Objevy století ve fyziologii a medicíně. Sedm Nobelových cen...
I. Zbytečné nemoci
II. Prvotní příčina zdraví
III. Oxid dusnatý
V. Produkty a životní styl QiiQ
VI. Otázky/Odpovědi
VII. Business života
VIII. Business partnerství


Časový harmonogram akce:
10:15 - 10:30 prezentace účastníků při drobném občerstvení (káva, čaj, minerální voda ze zřídla...)

10:30 - 10:45 - Čchi Kung - Obr Phan-Ku

I. Úvod:
Jsme nedílnou součástí celku
Celek ovlivňujeme a celek ovlivňuje nás
Tisíce let stará legenda o stvoření světa
Legenda "Obr Phan-Ku" vyjádřená ozdravným Čhi Kungovým cvičením - vnitřním Kung Fu.
(Nej Tan a Waj Tan - Vnitřní a Vnější Elixír Nesmrtelnosti).
Souvislosti mezi Nobelovými cenami, dávným věděním, moudrostí legend a moderní vědou
o fyziologii a medicíně, vše ve snaze aplikovat pro náš každodenní život a podporu zdraví

.
10:45 - 11:30

Objevy století ve fyziologii a medicíně. Sedm Nobelových cen za fyziologii a medicínu
I. Zbytečné nemoci

II. Prvotní příčina zdraví

III. Kardiovaskulární systém, neurologie, hladké svalstvo, vrozená imunita, buňka, mezibuněčný prostor, tkáně, orgány, organismus ... a... pokračování po přestávce se cvičením

11:30 - 11:45
Fyziologická přestávka

11:45 - 12:30
IV. Nitric Oxide

V. Produkty a neb: ...jak řešit "doživotně" neřešitelné..
1
2:30 - 12:45

VI. Otázky/Odpovědi12:45 - 13:00
.Procházka severní částí kolonády s navazujícím uzemněním a Cvičením v Zenitu

13:00 - 14:00
Prohlídka města - kolonáda, náměstí, hrad, Labe...individuální oběd

14:00 - 14:45

VII. Business života

VIII. Business partnerství

14:45 - do odjezdu vlaků

Otázky a odpovědi, individuální diskuse, fyzikální diagnostika, prodej produktů

Spojení vlakem z Prahy do Poděbrad v 9:09 z Praha hl.n.:

Spojení vlakem z Poděbrad do Prahy v 15:54 z žel.st. Poděbrady

Kontakt:
www.ElixirMladosti.cz
E-mail: ElixirMladosticz@gmail.com
Tel/SMS: +420 733 403 400, +420 730 114 014


AKCE:
Získejte informace o své fyziologii, možnostech zlepšení zdraví, krásy, sportovního výkonu,
dobré nálady, informace o předejití rizikům civilizačních chorob...Neodhadujeme - měříme a dokladujeme. 

Objednejte se nejpozději do 4.4.2024 na bezplatnou fyzikální diagnostiku organismu a související konzultaci.Bližší informace získáte na:

                                                                                                                                                                    Tel: +420 730 114 014
                                                                                                                                        E-mail: ElixirMladosticz@gmail.com

Osobně v našich provozovnách:  ElixirMladosti.cz,             Obchodní dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III
                                                             SPACE - QiiQ Edukation, Obchodní dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III 
                                                             ElixirMladosti.cz,                     Pasáž ATRIUM, Palackého 46, 290 01 Poděbrady I 
                                                             QiiQ Clinic,                                                     Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 – Nusle
                                                             Ami-NO.com,                                                         Radlická 74, 150 00, P - 5, Smíchov