ElixirMladosti.cz

                                                    Obchodní Dům Jiří,  Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III


Sobotní seminář ElixirMladosti.cz DS QiiQ v Poděbradech je spojený s:
- prohlídkou města
- ochutnávkou zřídelní vody
- procházkou po kolonádě
- fyzikální diagnostikou
- relaxačním cvičením Čchi Kung


Akce se koná 21.10 2023 od 10:15 hod v provozovně ElixirMladosti.cz, Obchodní Dům Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III
Vstup a účast na akci je bezplatná.
Účastníci akce mají možnost nákupu doplňků stravy IMUNO QuattroNobel za velkoobchodní ceny, absolvovat bezplatnou fyzikální diagnostiku...


HLAVNÍ TÉMA: Prvotní příčina zdraví, kondice, krásy, spokojenosti v životě, dlouhověkosti, úspěchu, zlatých medailí...
Program hlavního tématu:
Objevy století ve fyziologii a medicíně. Sedm Nobelových cen...
I. Zbytečné nemoci
II. Prvotní příčina zdraví
III. Oxid dusnatý
V. Produkty a životní styl QiiQ
VI. Otázky/Odpovědi
VII. Business života
VIII. Business partnerství


Časový harmonogram akce:
10:15 - 10:30 prezentace účastníků při drobném občerstvení (káva, čaj, minerální voda ze zřídla...)

10:30 - 10:45 - Čchi Kung - Obr Phan-Ku

I. Úvod:
Jsme nedílnou součástí celku.
Celek ovlivňujeme a celek ovlivňuje nás.
Tisíce let stará legenda o stvoření světa.
Legenda "Obr Phan-Ku" vyjádřená ozdravným Čhi Kungovým cvičením - vnitřním Kung Fu. Waj a NEj Tan - Vnitřní a Vnější Elixír Nesmrtelnosti
Souvislosti mezi Nobelovými cenami, dávným věděním, moudrostí legend a moderní vědou o fyziologii a medicíně, vše ve snaze aplikovat pro náš každodenní život a podporu zdraví

.
10:45 - 11:30

Objevy století ve fyziologii a medicíně. Sedm Nobelových cen za fyziologii a medicínu
I. Zbytečné nemoci

II. Prvotní příčina zdraví

III. Kardiovaskulární systém, neurologie, hladké svalstvo, vrozená imunita, buňka, mezibuněčný prostor, tkáně, orgány, organismus ... a... pokračování po přestávce se cvičením

11:30 - 11:45
Fyziologická přestávka

11:45 - 12:30
IV. Nitric Oxide

V. Produkty a neb: ...jak řešit "doživotně" neřešitelné..
1
2:30 - 12:45

VI. Otázky/Odpovědi12:45 - 13:00
.Procházka severní částí kolonády s navazujícím uzemněním a Cvičením v Zenitu

13:00 - 14:00
Prohlídka města - kolonáda, náměstí, hrad, Labe...individuální oběd

14:00 - 14:45

VII. Business života

VIII. Business partnerství

14:45 - do odjezdu vlaků

Otázky a odpovědi, individuální diskuse, fyzikální diagnostika, prodej produktů

Spojení vlakem z Prahy do Poděbrad v 9:09 z Praha hl.n.:

Spojení vlakem z Poděbrad do Prahy v 15:54 z žel.st. Poděbrady

Kontakt:
www.ElixirMladosti.cz
E-mail: ElixirMladosticz@gmail.com
Tel/SMS: +420 733 403 400, +420 730 114 014


AKCE:
Získejte informace o své fyziologii, možnostech zlepšení zdraví, krásy, sportovního výkonu,
dobré nálady, informace o předejití rizikům civilizačních chorob...Neodhadujeme - měříme a dokladujeme. 

Objednejte se nejpozději do 15.10.2023 na bezplatnou fyzikální diagnostiku organismu a související konzultaci.Bližší informace získáte na:

                                                                                                                                                                    Tel: +420 730 114 014
                                                                                                                                        E-mail: ElixirMladosticz@gmail.com
                                                                     Osobně v našich provozovnách: OD Jiří, Družstevní 5, 290 01 Poděbrady III