Kmenové prodejny
DS QiiQ IMUNO
 CZ

Kmenová prodejna je ve 100% vlastnictví Distribuční sítě QiiQ IMUNO.
Příslušné výnosy  se započítávají do výnosových práv (VP) momentálních držitelů VP.
Informujte se, jak profitovat na podpoře rozvoje DS QiiQ IMUNO CZ držením VP.