Kmenové prodejny
DS QiiQ IMUNO
 CZ

Kmenové prodejny jsou ve 100% vlastnictví Distribuční sítě QiiQ.

                       Kmenové prodejny jsou budovány podle vnitřních pravidel Logistického Centra DS QiiQ,
                                                                 podle tak zvané Marketingové linie "A".
         Výnosy - hospodářské výsledky i z této Marketingové linie "A"  se započítávají do výnosových práv (VP),
                                                          která mají k dispozici momentální držitelé VP.
                                  Informujte se, jak profitovat na podpoře rozvoje DS QiiQ IMUNO CZ držením VP.