PRODUKTY

Produkty
QiiQ Technology

"IMUNO"

Výrobce: Konsorcium QiiQ, Česká republika
Distributor: Ami-NO.com s.r.o.

Produkty
"Luxury Nutrition Exclusive for you"

Poskytovatel hybridního produktu
(spojení diagnostiky, konzultace a produktů)
Distribuční síť QiiQ IMUNO a Konsorcium QiiQ

(Ami-NO.com s.r.o.)

Produkty
H-Technology
"Ami-NO.com+C"

Výrobce: Tým RNDr. Vladimíra Hricika CSc
Distributor: Ami-NO.com s.r.o.