Často kladené otázky


Pokud zde nenaleznete svou odpověď, napište nám, případně nás kontaktujte.Co je IMUNO ?

IMUNO je produktová řada doplňků stravy. IMU odkazuje na imunitu. NO je chemická značka Nitric Oxide.  IMUNO má symbolizovat imunitu
na bázi Nitric Oxide, plynné molekuly,
kterou si správně vyživené tělo vytváří samo...

Co je "Bodyguard" ?

Bodyguard, celým názvem:
"IMUNO Ochránce buněk Bodyguard",
je doplněk stravy, konstruovaný s cílem chránit buňku a mezibuněčný prostor před ataky vnějšího i vnitřního prostředí organismu. Vhodný zejména pro epidemiologická období jara, podzimu, zimy, riziku infekce a nákazy...

Co je QuattroNobel?

QuattroNobel, celým názvem:
"IMUNO Regenerace buněk QuattroNobel",

je doplněk stravy, konstruovaný s cílem regenerovat buňku, mitochondrie a zajistit jejich výživu po a při atacích vnějšího i vnitřního prostředí...Dokonale navazuje na  produkt Bodyguard, je vhodný zejména po nemoci
a při zvýšené zátěži, trvalé užívání je vhodné
pro každého nad 45 let věku...

K čemu je IMUNO?

IMUNU jde o ochranu, regeneraci, dlouhověkost buňky, tkání, orgánů a organismu, tedy člověka jako celku. Jde o podporu vrozené imunity, odstranění prvotní příčiny většiny diagnóz, civilizačních chorob, kterou je nedostatečná cirkulace a mikro cirkulace tělních tekutin, zejména krve. IMUNO je konstruováno pro směřování k tomuto cíli na podkladě poznatků, za něž bylo uděleno sedm Nobelových cen.

Pro koho je IMUNO dobré?

Pro  období jaro, podzim, zima, v obdobích virových a epidemiologických rizik.
Pro osoby po nemoci, v rekonvalescenci,
při snaze o vysokou výkonnost, zlepšení paměti, celkové vitality, včetně sexuální. Pro osoby
s degenerativními onemocněními a pro osoby nad 45 let věku pro zpomalení procesů stárnutí
a procesů zapříčiněných civilizačními onemocněními... Pro každého, kdo z jakéhokoliv důvodu netvoří dostatečné hladiny Nitric Oxide, nebo mu schází jakákoliv složka z jednotlivých, celkem cca 22 ingrediencí, obsažených ve směsi.


Co je to
"Luxury Nutrition Exclusive for you"

Konsorcium QiiQ, ustanovilo novou kategorii
doplňků stravy "Luxury Nutrition Exclusive for you".
Do této kategorie spadají pouze tři produkty na světě.
Oba produkty od QiiQ Technology (IMUNO Bodyguard a QuattroNobel) a jeden produkt od H-Technology.
"Luxury Nutrition Exclusive for you" je řada hybridních produktů, kde krom samotného doplňku stravy je jeho uživateli poskytována zároveň služba ve smyslu orientačních měření fyziologických parametrů organismu a  stavu uživatele před, při a po prodělané konzumní kůře. Z tohoto se nechá usuzovat, jak prospěšné je pro konzumenta v užívací kůře pokračovat a jaký pro něj měla kůra význam na podkladě objektivizovaného posouzení na podkladě naměřených dat.

Co je to "H-Technology"?

H-Technology je technologie, z níž se QiiQ Technology odpoutala k současnému trendu popsanému v otázce
"Co je to QiiQ Technology".
H- Technology je rovněž špičkový technologický postup,
o němž se říká, že předčí fyziologickou efektivitou produkci,
za níž na světových trzích stojí nositel Nobelovy ceny
za fyziologii a medicínu (r. 1998) pan doktor Louis Ignarro.
Tato technologie je využita u námi na světové trhy
uváděného doplňku stravy  "Ami-NO.com+C".
 H-Technology, ve své nejpokročilejší IV.Generaci,
momentálně kombinuje 4 ingredience. 
Pro porovnání, QiiQ Technology, vycházejíc z inovací produktů pana Ignarra i produktů na bázi H-Technology, posunula tuto hranici na neuvěřitelných 21 ingrediencí...
Přesto má H- Technology a to po právu, na trhu své pevné místo

Co je to "QiiQ Technology"?

Jde o komplexní soubor technologických postupů při vývoji, logistice, skladování, výrobě jednotlivých použitých komponent směsi i směsi jako takové, včetně její kompletace, balení, opět skladování i distribuce. Vše s cílem vytvořit, v měřítku světové konkurence, nepřekonatelnou kvalitu konečného výrobku
a hybridních produktů podle přísně stanovených kritérií.

Na prvním místě je bezpečnost produktu, následováno maximální vstřebatelností a šetrností k organismu konzumenta. Absolutní dosažitelná kvalita a čistota každé složky i směsi
a konečného výrobku...přes několik dalších kritérií.
Na předposledním místě jsou posuzovány výrobní náklady
a ziskovost. Jde především o konzumenta a to nekompromisně na prvním místě. Posledním kritériem je neopominutelná snaha o zajištění dosažitelnosti tohoto technologicky, logisticky, výrobně i ekonomicky náročného produktu i pro sociálně nejslabší skupiny a jednotlivce...
K tomuto slouží koncept "QiiQ IMUNO Marketing"
a "Distribuční síť QiiQ IMUNO".

Co je to Konsorcium QiiQ?

Konsorcium QiiQ je oficiálním výrobcem produktů
na bázi QiiQ Technology. Nyní produktové řady IMUNO.

Konsorcium QiiQ je značka, nejde o subjekt práva.
Konsorcium QiiQ je reprezentováno MgA Danicou Samuhelovou,  
Jde o neformální, dynamicky se, dle potřeb řešení zadaných úkolů, měnící se sdružení zainteresovaných osob a jejich podporovatelů, které stojí za naplněním původní teoretické vize: - vytvořit produkt absolutní světové špičky s cílem poskytnout uživateli maximum možného a dostupného, kde na prvním místě je užitek konzumenta, nikoliv zisk, či prosperita výrobce
a distribuční sítě...

Věříme, že Vesmír vždy nalezne rovnováhu
a spravedlivě odmění vynaloženou energii tam,
odkud původně byla vydána...

Kde se mohu sejít
s představiteli Konsorcia QiiQ?

Konsorcium QiiQ je reprezentováno MgA Danicou Samuhelovou, s níž se můžete osobně kdykoliv setkat na pravidelných
i mimořádných akcích pořádaných nyní ve spolupráci
s Českým Svazem Vědeckotechnických Společností v Praze,

V Praze se můžete sejít i na pracovištích QiiQ Clinic. 

Na Slovensku je vhodným místem setkání
Bratislava nebo Trnava, kde sídlí některé z významných právnických i fyzických osob,
jejichž je paní MgA Danica Samuhelová představitelem.

Kdo je nositelem Know How
QiiQ Technology ?

Know How QiiQ Technolgy je v rukou Konsorcia QiiQ
a je bedlivě střeženo systémovými opatřeními.

Co je to QiiQ?

Jde o symbolický přepis čínského znaku pro Čchi v pinyinu "Qi" a  úpravu zkratky pro inteligenční kvocient IQ na "iQ".

Tedy o symboliku propojení tradičního z východu s novým ze západu do jednoho celku. Vycházíme ze znalostí architektury souvislostí TAO s nejnovějšími teoriemi o fungování světa.
QiiQ symbolizuje, že jsme si vědomi, ve všech oblastech
a souvislostech, na něž lidský pozorovatel má snahu, nikoliv však reálnou šanci dosáhnout svou omezenou bytostí, že všude tam je TAO, Qi a jeho iQ.
Jednoduše řečeno, jde o psané a graficky vyjádřené uctění
a uvědomění si, že Qi, jež tvoří vše má iQ,
jež nás přesahuje...inspiruje a ovládá.
Ovládá i naši intuici.
Právě takto vznikla QiiQ Technology a  IMUNO...


Kdo za tím vší m stojí?

Celý příběh začíná cca v 2. polovině sedmdesátých let minulého století, kdy pan Robert Francis Furchgott v roce 1978 objevil, že buňky cévního endothelia produkují neznámou látku, kterou nazval EDRF (endothelium-derived relaxing factor), která způsobuje uvolnění a rozšíření cév.

Za výzkum koenzymu Q10 byla v témže  roce 1978 Angličanu Peteru Mitchellovi udělena Nobelova cena.

V roce 1986 zjistil pan Furchgott, že EDRF je ve skutečnosti oxid dusnatý.

V roce 1996 byla udělena Laskerova cena panu Muradovi.

Za práce v témže oboru a později, za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel pan Furchgott společně
s Louisem Ignarrem a zmiňovaným Feridem Muradem v roce 1998 Nobelovu cenu za objasnění fungování NO v organismu.

Na práce zejména Louise Ignarra navázal doktor Hricik a byla vytvořena H-Technology.

V roce 2017 byly uděleny Nobelovy ceny pánům Jeffrey C. Hallovi, Michaelovi Rosbashovi a Michaelovi W. Youngovi
za objasnění fungování cirkadiánních rytmů.

Analýzou teoretických prací a na trhu existujících produktů, následně jejich inovacemi se v roce 2019 dotvořila
a oficiálně i zrodila QiiQ Technology.

Postupně, z počátečních teoretických vizí a pouhých laboratorních ověřovacích prototypů vznikla současná plnohodnotná a v praxi již v několikáté sérii ověřená produkce IMUNO, za níž při distribuci stojí společnost
Ami-NO.com s.r.o.se sídlem v Trnavě na Slovensku.

Co je NO
Kysličník Dusnatý - Nitric Oxide?

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.
Je to za normální teploty bezbarvý, paramagnetický plyn,
pro člověka jedovatý a za přítomnosti vlhkosti leptající.
 
V organismu má poměrně významnou biologickou roli.

Vyšetření FeNO (měří frakčně exhalovaný oxid dusnatý)
pomáhá určit míru alergického zánětu v těle. 

Patofyziologie kolem NO

Patologie zahrnují nitrosativní stres, potenciální poškození proteinů nitrosylací a nitrotyrosinací, poškození DNA
a mitochondriální dysfunkce.

Neurodegenerativní procesy nevyvolá NO jako primární příčina ale amplifikující a akcelerující faktor.

Abnormální aktivita NO je popsána u řady neurodegenerativních onemocnění, např. Alzheimer (zvýšená nitrotyrosinace proteinů včetně tau),

Parkinson (nitrace alpha-synucleinu přispívá k jeho agregaci), roztroušená skleróza (peroxynitrit) a ALS.

Ischemie mozku vychází z rozporuplných dat,
ale funkce NO jsou spíše protektivní.
Jedním z možných mechanismů je potlačení zánětu
a apoptózy v postischemické fázi (NO inhibuje NF-κB)-


Při inhalaci nebo intramuskulárním podání sloučenin,
při nichž se NO uvolňuje, pokud je těchto látek podána
větší dávka, může dojít k chvilkové srdeční slabosti.
Zdroj wikipedie

Hovoříte o chemickém plynu NO,
Nitric Oxide. Jsou tedy proukty IMUNO založeny na chemickém základě?

Ne, toto je naprostý a bohužel velmi častý omyl.

Lidský organismus, na podkladě speciální výživy, je podpořen
k tvorbě fyziologických koncentrací Nitric Oxide.

Není to tak, že bychom dodávali do organismu NO.

Produkty H -Technology, ani QiiQ Technology nepracují
s chemií ve smyslu chemického plynu Nitric Oxide.

Základem produktů H - Technology a QiiQ Technology
jsou aminokyseliny,.
Látky lidské tkáni zcela přirozené a vlastní, které jsou navíc základními stavebními prvky lidského organismu
a pocházejí z přírody.

Dalšími obsaženými látkami jsou pro tělo fyziologické
a snadno, efektivně vstřebatelné, technologicky špičkově připravené formy přírodních vitamínů a minerálů.

Nepostradatelnou složkou jsou rovněž tělu zcela vlastní koenzymy, zejména takové, které si tělo již obtížně,
případně v nedostatečné koncentraci samo produkuje.

V našich produktech jsou obsaženy i výtažky z rostlin,
opět v té nejvýše možné dosažitelné kvalitě.

Vše je zpracováváno v přísně střežené laboratorní
a u některých složek také patentově chráněné kvalitě.

Tedy ne.
Nejde o chemické látky, tak jak byla otázka položena,

Naopak.

Jde o špičkovými laboratorními procesy, v přísně střežené kvalitě a čistotě zpracované přírodní ingredience, složené
a ovlivněné speciální chráněnou technologií.
H - Technologií (produkt Ami-NO.com+C)
QiiQ Technologií (IMUNO - Bodyguard a QuattroNobel)

Proč si tedy organismus tvoří NO
a jakou roli hraje NO v organismu?

Oxid dusnatý má mnoho rolí v těle organizmů včetně člověka. Konkrétně způsobuje:

- vazodilataci účinkem na hladké svalstvo (rozšíření cév),
- erekci penisu
- uvolnění svalstva v trávicí soustavě, což hraje roli ve schopnosti střev posunovat potravu dále.

NO se tvoří i v centrální nervové soustavě.
Zkoumá se jeho role v učení a vzniku paměti;.

Je doložena jeho funkce neurotransmiteru.
(Na rozdíl od klasických neurotransmiterů nepůsobí prostřednictvím membránových receptorů, ale volně difunduje do buněk - volumová transmise) s krátkým poločasem.

 Aktivuje guanylátcyklázu (její cytoplasmatickou solubilní isoformu, sGC) a tím stimuluje produkci cGMP z GTP.

Aktivuje cGMP-dependentní proteinkinázu (PKG), downstream target napěťově řízené draslíkové kanály (Kv3) ia Erk indukuje expresi c-Fos (IEG) a BDNF, otevírá kanály regulované cyklickými nukleotidy, např. HCN1 (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel).

NO je nekonvenční neurotransmiter.
Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi klasické transmitery
(není skladován ve vezikulech, není mechanismem
pro reuptake, nepůsobí na receptory),
aktivace nNOS Ca2+ dependentní, úloha v regulaci plasticity,
tj. zvýšená produkce NO důsledkem aktivace NMDA receptorů
a retrográdní synaptická signalizace, častěji inhibiční efekt
o druhým retrográdním signalizačním systémem endokanabinoidní, efekt zpravidla excitační (CB1 receptor)

Jde o jeden z mechanismů LDT (long-term depression),
např. v cerebellu.

 Vazodilatace cév mozku skrze lokální zvýšení krevního průtoku při zvýšené neuronální aktivitě.

Produkce NO je jedním z mechanismů,
ale vazodilatační funkci má NO i na periferii,
např. sildenafil (Viagra) je inhibitor PDE5 a uvolnění NO mechanismem účinku nitroglycerinu u anginy pectoris.

Mimoto byl oxid dusnatý identifikován i v dalších tkáních,
jako je srdeční i kosterní svalovina. Zdroj Wikipedie

Jak a kde NO v organismu vzniká?

Biosyntéza a degradace NO

Oxid dusnatý se v těle vytváří prostřednictvím
syntáz oxidu dusnatého čili NO syntáz (NOS).
- neuronální nNOS isoforma
Mimo CNS existuje ještě:
- endotheliální eNOS
- inducibilní iNOS z argininu

Aktivita nNOS stimulována vstupem kalcia do buněk via kalmodulin-dependentní kinázy), významná role NMDA receptorů ori úlohu NO v plasticitě.

nNOS je přes PSD-95 prostorově asociována s NMDA.

Mechanismus degradace je nejistý.

Pravděpodobně je NO stráven erytrocyty v cévách mozku
(NO interaguje s hemoglobinem).
Zdroj wikipedie