QiiQ Education

Standardizovaná osnova přednášek


Představení se přednášejícího:

Jméno/Příjmení:

Dosavadní vzdělanostní, profesní kariera...vědecké tituly a jiná ocenění, či dosažené cíle 

Profesní, funkční zařazení přednášejícího v rámci Konsorcia QiiQ:

Vztah přednášejícího k tématu prezentace/přednášky

E - mail: qiiqscientificcouncil@gmail.com

Tel: +420 733 403 400

Adresa: Konsorcium QiiQ, Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 - Nusle, Czech Republic, Europe
PREZENTACE/EDUKACE

Stránka je určena pro představení projektů, edukaci odborné i laické veřejnosti s cílem poskytnutí podkladů
ke složení certifikačních zkoušek zájemců o spolupráci a partnerství se společností Ami-NO.com s.r.o.
Podklady jsou zpracovávány Konsorciem QiiQ


Kde se můžeme osobně sejít,
diskutovat, konzultovat v rámci semináře, konference..?


Nejčastěji kladené otázky


Pro koho je IMUNO dobré?

 IMUNO je dobré pro savce.
 Pokud nejste savec, IMUNO si pro sebe nepořizujte...

Pro období jaro, podzim, zima, v obdobích virových a epidemiologických rizik.
Pro osoby po nemoci, v rekonvalescenci,
při snaze o vysokou výkonnost, zlepšení paměti, celkové vitality, včetně sexuální. Pro osoby
s degenerativními onemocněními a pro osoby nad 45 let věku pro zpomalení procesů stárnutí
a procesů zapříčiněných civilizačními onemocněními... Pro každého, kdo z jakéhokoliv důvodu netvoří dostatečné hladiny Nitric Oxide, nebo mu schází jakákoliv složka z jednotlivých, celkem cca 21 ingrediencí, obsažených ve směsi.


Proč se to vyrábí?

Doplňky stravy IMUNO jsou koncipovány s myšlenkou fyziologickou cestou docílit
1) ochrany buněk a mezibuněčného prostoru před vnějšími a vnitřními patologickými vlivy
2) regenerace, detoxikace, vitalizace - zvýšení výkonnosti buněk, mezibuněčného prostoru - tkání jako celku
3) prodloužení reprodukční činnosti buňky, docílení dlouhověkosti tkání, orgánů - organismu.


Pro koho IMUNO není určeno?

IMUNO není určeno těm organismům, které nepodléhají žádným infekcím,
vnitřním ani vnějším patologickým procesům, nikdy se nezraní a nestárnou...

IMUNO není určeno těhotným ženám, u nichž o jejich graviditě již není pochyb.

IMUNO není určeno dětem do 18 let věku, zejména z důvodu, že jejich organismus za normálních okolností sám o sobě nepotřebuje výživu podporující tvorbu Nitric Oxide. Dětský a mladý organismus ještě nemá ucpaný kardiovaskulární systém a poškozený endotel, proto je schopen zpravidla tvořit dostatečné fyziologické hladiny Nitric Oxide bez další podpory. Užívání IMUNO by bylo stimulací a podporou již nadbytečnou.

IMUNO není určeno osobám na podkladě odborného stanoviska ošetřujícího lékaře, který s hlubokou a konkrétní znalostí situace pacienta usoudí, že užívání IMUNO preparátu v daném období medikace, či z jiného medicínského důvodu není potřebné, či žádoucí.