Externí prodejny

                 Externí prodejny nejsou ve vlastnictví DS QiiQ, popřípadě nejsou ve 100% vlastnictví DS QiiQ.
Celý systém se buduje podle konceptu vnitřních pravidel Logistického Centra DS QiiQ (Marketingová linie "B").

                           Hospodářské výsledky se kalkulují do výpočtů odměn v souvislosti s konceptem
                                                                  Bio Bilboardů a VP - Výnosových Práv...