Externí prodejny

                 Externí prodejny nejsou ve vlastnictví DS QiiQ, popřípadě nejsou ve 100% vlastnictví DS QiiQ.
                   Celý systém se buduje podle konceptu vnitřních pravidel Logistického Centra DS QiiQ,
                                                               podle tak zvané Marketingové linie "B"

                           Hospodářské výsledky se kalkulují do výpočtů odměn v souvislosti s konceptem
                                                                  Bio Bilboardů a  VP - Výnosových Práv...