Vědecká rada

Concilium Scintificum

Bezpečnost naší produkce je nejdůležitějším a prvním kritériem, které sledujeme. 


Jednatelem společnosti
Ami-NO.com s.r.o. je MgA Danica Samuhelová.
Společnost je v rámci EU registrována na Slovensku, má svůj provoz v ČR na adrese:
Konsorcium QiiQ, Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 Nusle.


Pracujeme v oblasti doplňků stravy, přesto chceme zachovat nejpřísnější standardy pro farmaceutickou produkci

Farmaceutická sekce

Vedoucím farmaceutické sekce Concilium Scintificum
pro styk především s odbornou veřejností je
paní Mgr. Zuzana Nutilová.

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Pracovala a působila v lékárnách veřejného typu, včetně řetězcových, angažovala se v tradiční lékárně s rodinnou historií jejích majitelů a jedinečným osobním přístupem k zákazníkům v Podolí.

S nadšením hovoří o účincích oxidu dusnatého, se kterým má i vlastní zkušenosti. 

Osobně jste se s Mgr. Zuzanou Nutilovou mohli potkávat v lékárně v Podolí,
také na pravidelných setkáních, přednáškách a specializovaných akcích Konsorcia QiiQ.

S  jakýmikoliv dotazy ohledně užívání našich produktů můžete oslovit
Mgr. Zuzanu Nutilovou prostřednictvím e-mailové adresy.
Pro získání kontaktu si postačí vytvořit svůj vlastní účet.
Následně napsat mail a jeho prostřednictvím si případně domluvit i osobní schůzku. 
Pokud by cokoliv nefungovalo, kontaktuje nás přímo koordinačním telefonu +420 733 403 400 


Sekce fyziologie


Jde o skupinu pracovníků vyškolených
pro práci s měřícími přístroji, automatickými reflexologickými zařízeními a dalšími  fyzikálními principy.
Typickým představitelem těchto zařízení  jsou přístroje Nuga Best a např. Bio Quantum

Zajišťováno týmem QiiQ Clinic a QiiQ Diagnostic


Sekce nutriční biochemie

Vedoucím sekce nutriční biochemie je pan
RNDr. Libor Hanák, Ph.D

Pan Hanák vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy University v Brně,
obor fyzikální chemie. V postgraduálním studiu  biofyziku na Biofyzikálním Ústavu AVČR v Brně.

 Věnoval se výzkumu v oblasti nukleových kyselin (DNA...). Dále pracoval ve výzkumných
a rutinních provozech některých laboratoří brněnských nemocnic a podílel se na výzkumech
v kooperaci s Lékařskou fakultou Masarykovy University v Brně.
Na Státním Zdravotním Ústavu Praha byl angažován v oblasti toxikologie.
V současnosti již řadu let, ku prospěchu své klientely provozuje praxi v oblasti
bio rezonančních technologií...Je přednášejícím na témata výživy a potravních doplňků...


Sekce H - TECHNOLGY

Nestorem "H - Technology" je RNDr. Vladimír Hricik, CSc.,
podle nějž, jako vynálezce a autora je celá  H -technologie pojmenována.RNDr. Vladimír Hricik, Csc., je autorem a držitelem výrobního tajemství produktu, H (Hricik) - Technology, který je základem našeho produktu Ami-NO.com+C.

(Pozn.: Existují alternativy tohoto preparátu,
ale Ami-NO.com+C je poslední generací vývoje H - Technology
a funkčně nejefektivnější z řady H - Technology)

Doktor Hricik se narodil v Prešově. Studoval v Košicích a v Praze.

Pan Hricik pracoval na vysokých školách ČSAV v oblasti matematicko-fyzikálních věd.
V rámci rodinného podnikání má zkušenosti ve dřevozpracujícím průmyslu. 

Spolu s manželkou - lékařkou dlouhodobě pracují na integraci možností alternativní medicíny
do standardizovaných medicínských postupů v systému MZ ČR .

Pan doktor Hricik je nezbytnou součástí našeho týmu,
o něhož se opíráme zejména v oblasti zkušeností s produkty na bázi H-Technolgy a produktu Ami-NO.com+C,
k němuž máme výhradní celosvětové zastoupení.


Sekce homeopatie

Navázali jsme spolupráci s pracovištěm CHHČ na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Implementaci zkušeností do vzájemné spolupráce zastřešuje pan Jan Frank.


Dbáme světonázorových, kulturních, etnologických aspektů a tradic

Etnologická sekce Concilium Scintificum

Vedoucím etnologické sekce je
Mgr., Bc. Veronika Škvárová


Slečna Veronika Škvárová vystudovala etnologii na FF UK v Praze.
Absolvovala studijní pobyty v Izraeli, Spolkové republice Německo a v Indonésii.
Věnuje se cestování a studiu cizích kultur, navštívila více než 80 zemí.
Ovládá 9 jazyků...
Je autorem řady cestopisných knih.
Pracovně je vytížena překladatelstvím...
Věříme, že se nám spoluprací se slečnou Škvárovou podaří přiblížit se zvyklostem
a potřebám naší klientely i v odlišných kulturních a světonázorových poměrech...

Osobně slečnu Veroniku Škvárovou můžete potkat na našich pravidelných setkáních, jejích přednáškách,
které připravujeme a dalších specializovaných akcích Konsorcia QiiQ.
Slečnu Škvárovou můžete oslovit  prostřednictvím e-mailové adresy a dozvědět se spoustu zajímavostí
z cestovatelské a etnologické práce, která je publikována v jejích e-knihách. 
Pro získání kontaktu (mailové adresy) ke spolupráci a získání odkazů na e-knihy si postačí
vytvořit svůj vlastní účet, následně napsat mail a jeho prostřednictvím si případně domluvit i osobní schůzku.
Mailovou adresu získáte v sekci Interní kontakty.
Pokud by cokoliv nefungovalo, kontaktuje nás přímo koordinačním telefonu +420 733 403 400  


Sekce informačních technologií
a multimediální tvorby

Alisa Savickaja je vedoucím sekce informačních technologií a multimediální tvorby,
kam spadají sociální sítě, grafický design, střih videa, fotografie...
 
Studuje obor: Reprodukční grafika pro média na škole mediální grafiky a tisku v Praze.
Jako talentovaný student se již 7 let systémově věnuje výtvarnému umění.
Hovoří čtyřmi jazyky.

Spolupráce se světové proslulou izraelskou grafičkou a výtvarkou umělkyní se slovensko maďarskými kořeny, paní Hanou Alisou Omer, je jedním z pilířů - podkladů, pro vznik symboliky
použité v grafice pro Ami-NO.com+C a řadu IMUNO, kterou má Alisa na starosti.
 
Slečna Savickaja je zakladatelem mezinárodní střihačské skupiny Universe Editing.
Pod jejím vedením se tato tvůrčí skupina rozrostla na současných cca 1600 členů. 
Jde o mladé tvůrce videí (střihačů) a grafiků ze Spojených Států, Francie, Německa, Holandska, Polska, Švédska, Ruska, Španělska, Austrálie, Egypta, blízkého východu a velké části Asie (v podstatě z celého světa).
Různorodost kultur, z nichž  tito převážně mladí nadšenci pocházejí a prostředí v nichž tvoří,
jsou obrovským potenciálem.

Slečna Savickaja vytvořila platformou Universe Editing zpětnou vazbu pro rozvoj  tvorby jednotlivých
členů skupiny Universe Editing. 

Pod jejím vedením byla mezi členy skupiny vyhlášena i soutěž na návrh etikety budoucího produktu řady IMUNO. Akce byla sponzorována pod záštitou jednatelky MgA.Danici Samuhelové. 

Slečna Alisa Savickaja  má obrovský potenciál v oblasti multimediálního oslovení celosvětové,
lajcké i odborné veřejnosti produkcí IMUNO. S její prací se setkáváte pokaždé, když pohlédnete na etikety
našich produktů. Je reprezentantem mladé generace nastupujících grafiků designerů, s níž nás propojuje... Sekce sportu, tělovýchovy a mládeže

Václav Mornštejn, 3.DAN Judo, 8.DAN Ju Jutsu, 1.DAN KARATE DO,
Zkušební komisař a odborný poradce pro výcvik juda, ju jitsu, tonfy, sebeobrany,
Asociace soukromých bezpečnostních služeb 
Trenér dětí a mládeže, instruktor bezpečnostních složek, laické i profesní veřejnosti...
Trenér a instruktor  Senior Fitness... Mistr Česka, Slovenska v judo s mezinárodní účastí...
Pan Václav Mornštejn je cenným přínosem nejen pro skvělou reprezentaci naší produkce doplňků stravy na bázi QiiQ Technology - produktové řady IMUNO, ale zejména zkušeným odborníkem a cenným poradcem pro oblast sportu, sebeobrany, sportovní fyziologie,
kdy čerpáme z jeho osobních zkušeností a zkušeností jeho svěřenců...


Poradci

Ing. Hong Thai Pham - "Pavel"


Pan Ing. Hong spolupracuje s projektem QiiQ IMUNO již od roku 2021.

Nejprve v roli tlumočníka pro komunikaci s vietnamskou komunitou,
postupně se zapojil i do poradenství v oblasti ekonomie.

Pan Hong má dva ingenýrské tituly.

První z titulů Ing získal v oboru strojírenství a druhý Ing. titul obdržel v oboru ekonomie.

 Ve Vietnamu pan Hong pracoval ve vysokých managerských funkcích státních firem.

Osobně ing. Honga můžete potkat na našich pravidelných setkáních, přednáškách, seminářích a kongresech
které připravujeme, případně dalších specializovaných akcích Konsorcia QiiQ.
Oslovit pana Honga můžete prostřednictvím e-mailové adresy.
Pro získání kontaktu (mailové adresy) ke spolupráci a získání dalších informací si postačí
vytvořit svůj vlastní účet - zaregistrovat se, následně napsat mail a jeho prostřednictvím si případně domluvit
i osobní schůzku.
Mailovou adresu získáte v sekci Interní kontakty.
Pokud by cokoliv nefungovalo, kontaktuje nás přímo koordinačním telefonu +420 733 403 400