IX. SHRNUTÍ NABÍDKY,
SDĚLENÍ CENY

1)
Nákupem IMUNO získáte špičkový doplněk stravy konstruovaný s cílem vyživení těla tak,
aby vytvořilo Nitric Oxide.
2)
Nitric Oxide podpoří váš vrozený imunitní systém, je považován za "skutečného zachránce života",
objevy jeho významu jsou považovány za objev století, oceněny 3 Nobelovými cenami za medicínu a fyziologii.
3)
Další obsažené ingredence v IMUNO navazují na fyziologii Nitric Oxide, pracují synergicky (spolupracují),
splňují kritéria vědeckých tvrzení a konstatování SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv).
4)
Vše je konstruováno s cílem vytvořit situaci ochrany buněk před napadením a poškozením
(systém Bodyguard) a podmínek regenerace buněk (systém QuattroNobel, kde se využívají poznatky
z udělené další, tedy již 4. Nobelovy ceny).
5)
Vše je konstruováno v následujících prioritách:
a) Naprostá bezpečnost na podkladě nejen platných norem, auditů...,
ale i nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu a uživatelské praxe,
včetně subjektivních připomínek uživatelů - "Luxury Nutrition Exclusive for you"...
b) Maximální šetrnost a fyziologická nezávadnost pro organismus
c) Maximální vstřebatelnost ve snaze nezatěžování organismu nadbytečným "balastem"
d) Maximální dosažitelná kvalita a její kontinuita při výrobě, distribuci...po celou dobu expirace
e) Ochrana produktů nikoliv cestou patentů, ale využitím aplikací maximálně dosažitelných úrovní vědeckého
poznání a technologických možností (know how QiiQ Technology), včetně čistoty jednotlivých ingrediencí
i výsledného produktu jako celku.
f) Vše v kategorii VEGAN, případně vyrobeno dle požadovaných kulturních či světonázorových parametrů
e) Obchodní a distribuční strategie s cílem umožnění dostupnosti produktu i pro sociálně nejslabší skupiny
g) Ekonomická vstupní a výrobní náročnost
Poznámka:
Jak vidíte, produkt je nekompromisně cílen na užitečnost pro konzumenta, nikoliv pro dosažení ekonomické ziskovosti. Ta je posledním sledovaným kritériem při vývoji, výrobě i distribuci.

IMUNO pořídíte za 2.080,- Kč