L+COMPLEX, H-TECHNOLOGY

L+COMPLEX, H-TECHNOLOGY, je druhou generací ve vývojové řadě H Technology. K tomuto produktu nemá společnost Ami-NO.com s.r.o. výhradní celosvětové zastoupení. Produkt je předchůdcem Ami-NO.com+C, který je čtvrtou, poslední a nejvyspělejší generací v řadě. Rozdíl je v počtu použitých ingrediencí a s tím související inovovanou technologií. Pro uživatele - konzumenta, pak jde o zefektivnění a vyšší fyziologický efekt u Ami-NO.com+C. Na stranu druhou, se řada uživatelů přesto rozhoduje pro levnější produkt L+COMPLEX, H-TECHNOLOGY, který má stále své místo na trhu, zejména s ohledem na nižší pořizovací cenu.

1 249,00 Kč

L+COMPLEX, H-TECHNOLOGY je druhou ze čtyř uvedených generací H-TECHNOLOGY na trh.
Vyznačuje se příznivou cenou s odpovídajícím fyziologickým účinkem.
Obsahuje tři ingredience.
Čtvrtá generace H-TECHNOLOGY obsahuje čtyři ingredience a inovovanou H-Technologii a stím související
vyšší efektivitu a komfort pro uživatele.
Čtvrtá generace má zároveň pro konzumenta i vyšší pořizovací cenu (produkt Ami-NO.com+C).
Zákazník má možnost volby mezi vyšší efektivitou pro svou fyziologii a dostupnější cenovou úrovní.