V. Prezentace řešení

Začarovaný kruh...No jasně, ale kde na to vše vzít čas, peníze...nebo obojí?

Jak již bylo řečeno.
Prvotní příčinou diagnóz je téměř vždy, nedostatečná mikrocirkulace tělních tekutin, kterou v organismu reguluje a zcela zásadně ovlivňuje fyziologická koncentrace Nitric Oxide.
Jde o začarovaný kruh, z něhož není snadná cesta.
Cesta ze začarovaného kruhu nemocí není snadná, ale existuje.
Známe ji všichni.
Zdravý životní styl, čerstvý vzduch, dostatek odpočinku, spánku, pracovní pohoda, skvělé vztahy ve svém okolí,
v práci, společnosti, rodině, pramenitá voda, milí sousedé a spolucestující, výborná strava,
na kterou je vždy dostatek času i pro následné zažívání, žádné nepříjemnosti a spousta zábavy s příjemnými lidmi kolem sebe, slunce, hory, moře... No jasně, ale kde na to vše vzít čas, peníze...nebo obojí?


Řešením je IMUNO? Doplněk stravy z kategorie "Luxury Nutrition Exclusive for you" 

Je užitečné se zajímat o IMUNO.
Doplňky stravy z kategorie "Luxury Nutrition Exclusive for you".
S IMUNO jde nejen o výživu bezprostředně motivující organismus k tvorbě NO v potřebných koncentracích.
IMUNO produkty jsou inspirovány udělenými třemi a dokonce i čtyřmi Nobelovými cenami.
V praxi jsou IMUNO řady, ověřeny nejen se subjektivní odezvou a hodnocením uživatelů.
Užitečnost jejich konzumace je sledována i objektivizovaným měřením
a vyhodnocením efektivity uživatelské kůry na přístrojích.
Nejde o léky, nejde o léčebné postupy nebo diagnostiku.
Jde o snahu řešení prvotních příčin v jejich vzniku.
Jde o specializovanou výživu, konstruovanou nejen s cílem udržení, rekondice a obnovy endotelu.
Název produktů IMUNO je složen z části IMU = imunita.
Druhá část názvu NO= Nitric Oxide.
Tedy jde o imunitu získávanou skrze Nitric Oxide...
Momentálně je na trhu IMUNO:
"IMUNO Ochránce buněk Bodyguard", konstruovaný pro období zvýšených epidemiologických rizik.
"IMUNO Regenerace buněk QuattroNobel", konstruovaný pro období po prodělaných onemocněních, pro situace po zvýšené a extrémní zátěži a pro trvalé užívání pro osoby nad 45 let věku.
Cestou ze začarovaného kruhu nemocí, nedostatečné kondice, nedostatečné výkonnosti, většiny obtíží,
jimiž lidé trpí, týká se to i sexuality, impotence, neplodnosti, vztahů je imunita:
Imunita podporovaná fyziologickými koncentracemi NO, které si tělo tvoří samo, je správnou cestou,
tak jak jednoznačně prokazují veškeré studie, jež Nobelův výbor ocenil již v roce 1998
a na něž produkty IMUNO navazují.


"Luxury Nutrition Exclusive for you" a další tři Nobelovy ceny

Luxury Nutrition Exclusive for you je nově zavedená kategorie doplňků stravy (zřízovatelem je Konsorcium QiiQ).
Luxury Nutrition Exclusive for you jsou hybridní produkty navazující bezprostředně na IMUNO produkci
a doplňující IMUNO produkty navazujícími službami a uživatelskou podporou konzumentů, dle individuálních protokolů pro konzumaci.
Vše inspirované výzkumem, za něž byly uděleny, vedle již zmíněných další tři Nobelovy ceny.
Tentokráte za potvrzení "biologických hodin", tedy cirkadiálních rytmů,
které má
každý jedinec individuálně posunuté.