XIII. P.S. (Post Script)

IMUNO si můžete zakoupit kdykoliv a nákup i jakkoliv odložit.
Odložit můžete i péči o vaše zdraví, v souvislosti s užívací kůrou IMUNO.
Důsledky za zanedbání prevence si pak ale každý neseme sami.
Někdy jde o fatální časové zanedbání.
Malicherná příčina, odložené řešení situace dnes, může přinést zítra nevratnou ztrátu zdraví
nebo dokonce života. Všichni toto známe ze svého okolí.
Nabídka výhod a bonusů z bodu 10 platí jen do skončení akce, to je do konce Štědrého dne, do 24.12.2021