IV. Osobní zacílení

"Dokud lidé nepocítí bolest, nevěnují problému dostatek pozornosti.
Později je již příliš pozdě - způsobme informační bolest, dokud je ještě čas a naděje na zlepšení stavu..."

Katastrofické - ničivé důsledky úbytku a destrukce epitelu 

 60 % nebo dokonce jen 40% funkčního endotelu je katastroficky málo pro udržení zdraví člověka
a jeho kondice, pro odolání infekcím a málo pro efektivní hojení ran a poúrazových stavů ...

Zbytek mikro kapilárního a kardiovaskulárního systému byl totiž poškozen.
Je "ucpaný", odumřel nebo je nedostatečně funkční. S tím souvisí i nemožnost tvořit fyziologické koncentrace NO, což má za následek nedostatečnou regulaci, výživu, okysličení, obranyschopnost a další destrukci organismu. Organismus následně zákonitě kolabuje, je
náchylný k infekci, lidé trpí a umírají na známé, civilizační diagnózy.


WHO (Světová zdravotnická organizace) 

WHO (Světová zdravotnická organizace) uvádí, že více jak 85% prvotních příčin veškerých diagnóz souvisí
s nedostatečnou mikrocirkulací tělních tekutin, zejména krve. Zbývajících méně jak 15% diagnóz je prvotně způsobeno jinou příčinou. Otravou, úrazem, parazitem, popálením, omrznutím, poleptáním..., ale přesto,
jako následný důsledek se i v tomto případě opět objeví zdraví a život ohrožující nedostatečná mikrocirkulace tělních tekutin, zejména krve. Opět, jako v případě 85% prvotních příčin, i zde je nutno obnovit cirkulaci krve
a následně eliminovat 15% příčinu( úraz, patogenní infekci, otravu...),
která tento stav nedostatečné cirkulace navodila.


Bez fyziologických koncentrací NO v organismu
není trvalé zlepšení zdravotního stavu reálné, není možné se uzdravit...

Bez přítomnosti NO v organismu není proveditelné obnovení kvalitní cirkulace, nebo není dlouhodobě udržitelné, jako fyziologický stav. Zde všude Nitric Oxide hraje zcela zásadní roli. Výskyt obtíží, nemocí a celkového zdravotního stavu, včetně rizika fatálního kolapsu s následky trvalého poškození, v mezních situacích i s následkem smrti jsou přímo úměrné poškození, kvalitě a odumírání endotelu uvnitř rozsáhlého cévního, kapilárního a mikro kapilárního systému člověka. 


Délka a kvalita života souvisí...s fyziologickými koncentracemi Nitric Oxide...

Délka a kvalita života souvisí s kvalitou a funkčností vnitřní výstelky cév, kapilárního a mikrokapilárního systému (endotelu), tedy s fyziologickými koncentracemi Nitric Oxide, kde se tyto plynné molekuly tvoří. 


Nitric Oxide jako neurotransmiter...mozková příhoda - mrtvice

Pokud dojde k poškození vnitřní výstelky (endotelu) cerebro vaskulárního systému, tenké vrstvičky buněk,
které pokrývají vnitřní stěnu cév a kapilár, pak se Nitric Oxide přestane tvořit a přestane mít možnost předávat informace ostatním buňkám v roli neurotransmiteru (přenašeče informací o potřebách organismu).
Toto je počátek destrukce organismu jako celku, v konečném dopadu s fatálními důsledky.
Stejně jako v mozku, obdobná situace nastane v analogickém sledu událostí v jakémkoliv orgánu těla,
v srdci, plicích...kdekoliv...


Vysoký krevní tlak a rizika s tím spojená - smrt, nebo doživotní poškození

Bez NO hladké svalstvo nemá informaci o nezbytnosti vazodilatace, tedy nutnosti rozšířit cévy,
aby nebyly poškozeny narůstajícím tlakem. Céva například vytvoří výduť nebo přímo praskne.
Pokud tato situace nastane v mozku, jde o fatální následky zpravidla končící smrtí
nebo těžkým doživotním poškozením. 


Trombóza...bércové vředy...

Bez fyziologické koncentrace NO se krev "zahušťuje", má tendenci tvořit tromby (sraženiny). Tvoří se usazeniny (aterosklerotické pláty), průřez cév se zužuje, případně zcela uzavírá. Vznikají zdraví a život ohrožující stavy ( mozkové příhody, infarkty, trombózy plic i jiných částí těla, bércové vředy...) 


Infekce, viry, bakterie, paraziti, kvasinky, plísně...mutace buněk

 Nedovyživená a přidušená tkáň rychle stárne, odumírá a je náchylná k usazení se parazitů a napadení patogeny. Organismus se potřebuje zbavit takto vznikajícího nadměrného metabolického a patologického odpadu, vznikají záněty, mutace buněk a s tím navazující rizika. Metabolický odpad a nadměrné zánětlivé procesy přetěžují detoxikační cesty. Vytváří se prostředí pro usazení se parazitů, mykotických, bakteriálních i ostatních infekcí. 


Nitric Oxide "Uzavřené a otevřené dveře" pro výživu a detoxikaci

Očistné reakce imunitního systému, které bez neuro transmisních informací od NO hladkému svalstvu a ostatním orgánovým systémům, nemají "otevřené dveře" k opuštění organismu a situaci kumulativně zhoršují. Jde o patologické zacyklení s nebezpečnými dopady. Organismus ztrácí a nemá dostatečnou výkonnost, nemá nástroje pro uplatnění vrozené imunity, jako základu pro získávání adaptivní imunity. Dokonce i za zcela fyziologických okolností jsou obecně buňky každého z nás pod neustálým tlakem patogenů, infekcí a oxidačního stresu. Některé z nich tento atak nepřečkají, jiné jsou poškozeny a v riziku mutací. Destrukce buněk se bohužel týká i buněk endotelu, kde se vytváří Nitric Oxide. Situace se exponenciálně zhoršuje. Snižuje se a odumírá, případně je jinak poškozena tkáň a plocha, kde se tvoří NO. Tedy vnitřní výstelka cév a kapilár. 


Nitric Oxide, multimorbidní stavy a pandemie Covid 19

Nemožnost organismu tvořit fyziologické koncentrace NO, má za následek nedostatečnou regulaci, výživu, okysličení, obranyschopnost a další destrukci. Časté jsou multimorbidní stavy, kdy komplikace,
s jinak nevýznamnou, například virovou infekcí, má fatální dopady.
Tohoto jsme masivně a zcela zbytečně byli svědky v souvislosti s pandemii Covid 19. 


Nitric Oxide a vstřebatelnost léků...Léky jsou nedostatečně vstřebávány.

Podávané léky, při nedostatečných koncentracích NO, se jen obtížně, případně vůbec nedostanou na místo určení, protože je systém doslova ucpán zúženými, případně zcela uzavřenými výživovými kapilárními a mikro kapilárními cestami. Léky jsou nedostatečně vstřebávány. 


 Navyšované dávkování lékařem... Narůstá vliv nežádoucích vedlejších účinků léků...

 Navyšované dávkování lékařem ve snaze docílit léčebného efektu léků, přetěžuje organismus.
Narůstá vliv nežádoucích vedlejších účinků. Situace se kumulativně, s probíhajícím časem a podáváním dalších léků, zamezujících vedlejším účinkům prvotních léků zhoršuje.
Ignorování a podceňování nežádoucích účinků, jinak prospěšných látek - léků, je nejčastější příčinou nevhodně volené a zcela běžně aplikované současné lékařské péče.


Podávají se léky, které nikterak neřeší prvotní příčinu vzniklých obtíží. 

Podávají se léky, které velmi často nikterak neřeší prvotní příčinu vzniklých obtíží. Naopak, ve snaze operativně ulevit od symptomů obtěžujících pacienta se podávají další a další léky, které paradoxně, ale s neomylnou logikou věci naopak zhoršující pravý důvod vzniklé situace - prvotní příčinu.
Jednu z těch 85% prvotních a 15% důsledkových příčin.
To je zhoršování již tak nedostatečné mikrocirkulace, zejména krve a s tím související další návaznosti obtíží
a důsledků včetně dalších nemocí.
Všichni jsme svědky dnes již nezpochybnitelného.
Léky ve snaze prvotně ulevit pacientovi ve skutečnosti často kumulativně zhoršují situaci do chronických
a později až fatálních stavů, které již nemají snadné, případně již nemají žádné řešení...