L-COMPLEX H-TECHNOLOGY

První generace H-TECHNOLOGY, označovaná také někdy jako I.generace a). Poznámka, existuje i I.generace b). Rozdíl je v obsažených ingrediencích, kdy v práškové formě produktu dodávaného v hermeticky uzavřených sáčcích je u I.generace b) navíc ještě přidána organická síra. Zde nabízený produkt, I.generace a) je pro konzumenta příznivý zejména svou nízkou pořizovací cenou. Někteří spatřují nevýhodu v nepřívětivých chuťových vjemech při konzumaci. Další výhrady jsou k nutnosti produkt zkonzumovat v doporučených dávkách a nesnažit se o jeho delší skladování po otevření sáčku, s ohledem na práškovou formu, která má tendenci reagovat se svým okolím, k neprospěchu celkové trvanlivosti a předpokládaným fyziologickým efektům po celou dobu expirace. Pokud sáček otevřete a produkt podle návodu v krátké době spotřebujete, je pro klienta zajímavá nízká cena.

939,00 Kč