Pro vaši spokojenost, komfort, snahu
o maximální efektivitu užívání, 
spolupracujeme
s QiiQ Clinic QiiQ Diagnostic
Péče o buňku a mezibuněčný prostor

Speciální výživa, fyzikální diagnostika organismu
a jeho fyziologických funkcí
"luxury Nutrition Exclusive for you"

Šance pro vaši výkonnost, zdraví, zachování si života, kondice, krásy a společenského uplatnění.
Komplexní prosperita založené na objevech považovaných v medicíně a fyziologii, za objevy století.
Byla udělena Laskerova 
a několik Nobelových cen. Aplikace objevů přinášejících vám nové perspektivy...

Nikoliv komerční sliby,
ale konkrétní měřitelné výsledky...

Vaše péče o vás, vaši buňku a mezibuněčný prostor,
vaše prosperita, zdraví jsou naší cestou k úspěchu

Dokážete si představit, že bez funkčního mirokapilárního systému
na obrázku, bude cokoliv ve vašem těle fungovat normálně?

Budete podávat bezchybné pracovní výkony, mít skvělou paměť, snadno se budete učit, nebudete podléhat Alzheimerově a jiným onemocněním, budete mít sportovní úspěchy, vaše pleť a vlasy budou krásné bez defektů, budete odolní vůči onemocněním včetně civilizačních zabijáků a pandemií, budete se skvěle hojit po zraněních a snadno se dostávat jako rekonvalescenti zpět do kondice...?

Těžko se zdravým rozumem odpovědět,
že ano, dokážu si něco podobného představit.
Přesto se masivní většina populace, včetně odborné veřejnosti
chová tak, jako by si toto představit dovedla.

Často i experti svou zaběhnutou praxí zcela ignorují to, co si téměř nikdo představit nedokáže. Budou vám zvyšovat koncentrace účinných látek léků, budou vyvíjet a experimentálně ověřovat další
a další účinné látky v marné naději na úspěch. Jako kdyby nechápali,
že se tyto účinné látky nemohou dostat na místo určení,
pokud je toto místo určení nepřístupné, případně jen omezeně přístupné, z důvodů lokální, či rozsáhlé nefunkčnosti
a neprůchodnosti mikro kapilární sítě a její nedostatečné peristaltiky...

Bez fyziologicky funkční oběhové soustavy tělních tekutin
až do mikro kapilární úrovně a hlouběji, není možné docílit plnohodnotného uzdravení a plnohodnotné funkce žádné další fyziologické funkce organismu  a není možné plnohodnotně využít žádnou účinnou léčebnou látku, která se při nadměrných koncentrací navíc stává pro tělo často toxickou a kontraproduktivní. 


WHO (Světová Zdravotní Organizace) tuto situaci komentuje konstatováním, že více jak 85% veškerých prvotních příčin všech diagnóz (onemocnění) je způsobeno narušením oběhu tělních tekutin v těle.
Zbývajících méně jak 15% onemocnění má příčinu jinde, úrazy, omrzliny, popáleniny, parazitální ataky...ale, následně i tak dojde k narušení tělního oběhu, právě například popálením, či omrznutím, kdy je prvotně nezbytné, pro šanci na obnovení funkcí tkání ihned řešit jako nejdůležitější prioritu právě obnovení oběhu
tělních tekutin...

Je dobré vědět, jak je na tom váš kardio a cerebrovaskulární systém až do mikrokapilární úrovně
a jak je na tom váš organismus jako celek, co se týče jeho komplexnosti a fyziologické funkčnosti...

Je dobré vědět, že vědění je základem úspěchu
každého z nás v jakékoliv činnosti, do níž se pouštíme.
Při péči o zdraví to platí násobně...
Je dobré vědět, že my víme a vědět se neustále snažíme... a co vy?

Je dobré vědět, zda má organismus dost vitamínů, minerálů, koenzymů...zda není přiotráven pesticidy, těžkými kovy...


Je dobré vědět, zda statisticky nespadáte do kategorie rizikových faktorů civilizačních chorob s fatálními důsledky,

Je dobré vědět, kudy vede cesta ke zvýšení sportovní i profesní výkonnosti, kudy vede cesta k získání a podpoře obrany schopnosti.


Je dobré vědět, že jsme každý jiný a každý z nás se neustále mění.

Co fungovalo dnes, může být zítra jinak.

Je dobré vědět, co může být příčinou našeho stavu
a jak se pokusit situaci zlepšit.

Naměřené výsledky a konzultace jsou základem úvah o dalším postupu pro dosažení a zejména kontrolu vytýčených cílů.

Je dobré vědět, jak sestavit a korigovat individualizovaný
uživatelský protokol právě pro teď a současnou budoucnost...

Vyberte si produkt z technologicko uživatelské řady,
který je nejvhodnější právě v tomto okamžiku individuálně právě pro vás.


Změříme vás na začátku i konci užívání našich produktů.
Krom vašich subjektivních pocitů budete mít nezpochybnitelnou kontrolu

                    efektivity našich produktů právě pro vás ve všech několika stovkách sledovaných parametrů fyziologie vašeho organismu. Máme komplexní a zároveň individualizovaný přístup pro dosažení vašich cílů.

Jsme "Luxury Nutrition Exclusive for you".

Nevíme o nikom, kdo by v našem segmentu trhu věci dělal lépe.

Pokud se o něm dozvíme, pokusíme se věci pro vás zařídit tak, aby byly, když nejhůře, stejné

a pokud možno lepší, než li produkty od toho, od něhož se pokusíme poučit ve váš prospěch.

Vaše prosperita je naším cílem.
Pouze tento váš cíl je naší cestou k úspěchu a vzájemné trvalé prosperitě.
Podpořme se... 

Neodhadujeme - Měříme a analyzujeme. Neriskujeme - Konzultujeme. Neprodáváme - Informujeme.

Sedm Nobelových cen

inspirovalo vznik nové třídy doplňků stravy pro vás: "Luxury Nutrition Exclusive for you"


Cíleně vyživujeme...


Ochránce buněk   "Bodyguard"


Regenerace buněk                                                "QuattroNobel"

"...Být,
       či nebýt..."

                                        
                                           
William Shakespeare"...Žít,
         či nežít..."

        
         
Doplňky stravy   IMUNO, QiiQ Technology
IMUNO

doplňky stravy inspirované udělením tří a čtyř Nobelových cen za medicínu a fyziologii,
uživatelský protokol inspirovaný dalšími třemi Nobelovými cenami

Konstrukční cíl: Ochrana, oprava, regenerace, dlouhověkost buněk.
Výkonnost a kondice buněk. Prodlužování života a jeho kvality.

Uživatelský protokol: Koncepční systém nové třídy doplňků stravy "Luxury Nutrition Exclusive for you"

inspirovaný tisíciletými znalostmi východní medicíny, ověřenými výzkumem cirkadiánních rytmů
za něž byly v roce 2017 uděleny další tři Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu.  


IMUNO: Navazuje na 6 a 7 Nobelových cen, inovace a nejpokročilejší technologie v oboru Nitric Oxide.
               IMUNO má složení inspirované udělením tří a čtyř Nobelových cen za medicínu a fyziologii.

Cílová skupina: Savci, člověk...pozn. Vy konkrétně...

Provedení: QiiQ Technology

IMUNO
100% VEGAN


Produkty IMUNO mohou být na požádání vyrobeny dle kritérií
a požadavků kulturních a světonázorových odlišností...

QiiQ Technology


Informační Marketing

Oč valstně jde
ve 13 ti bodech dopodrobna.
 K čemu je IMUNO pro vás užitečné?
Sedm Nobelových cen se stalo inspirací, pro vývoj IMUNO a jeho užívání, vycházející z objevů v medicíně a fyziologii, považovaných za objevy století, se zcela zásadním významem pro váš život, zdraví, kondici, pohodu, sportovní, pracovní, intelektuální, duševní i sexuální výk
onnost...Znají vůbec lékaři dostatečně svůj obor...???
Rozhodují o životě, smrti, zdraví a nemoci.
Vědí o zásadním objevu století v medicíně a fyziologii? Nebo jen stále aplikují zastaralou praxi ?


Kardiovaskulární systém zdravého člověka má něco mezi 140 až 160.000 km
žilního, tepenného a mikro kapilárního systému. Je to neuvěřitelná vzdálenost,
čtyřikrát obepínající Zemi kolem rovníku. Udržení tohoto systému ve funkčním stavu je životně důležitý problém...


 60 % nebo dokonce jen 40% funkčního endotelu je katastroficky málo pro udržení zdraví člověka, pro jeho kondici
 pro odolání infekcím. Je to málo pro efektivní hojení ran, poúrazových i pooperačních stavů ... je to málo pro život...


Prvotní příčinou diagnóz je téměř vždy, nedostatečná mikrocirkulace tělních tekutin,
kterou v organismu reguluje a zcela zásadně ovlivňuje patologická nebo fyziologická koncentrace Nitric Oxide.
Jde o začarovaný kruh, z něhož není snadná cesta. Dnes ji již známe...QiiQ Technology jde touto 
cestou života a zdraví.


* Nositel Nobelovy ceny, pan Louis J. Ignarro ve své knize konstatuje, že NO:
- rozhoduje o zdraví a nemoci
- rozhoduje o životě a smrti
Doktor Ignarro hovoří o "zázračném léku", který si tělo, má li k tomu podmínky a výživu
  (my podáváme IMUNO zpracované QiiQ Technology) vytvoří samo, čímž zvrátí kardiovaskulární poškození
* Nitric Oxide je zásadní signální molekula regulující buněčnou činnost
* Reguluje příkazy k vykonávání funkcí všem orgánům bez výjimky


Dnes je již minimálně 44 let vědy, zárukou důvěryhodnosti, jako základu pro IMUNO.
IMUNO (doplněk stravy) vychází z koncepčních fundamentů, postavených na základním i aplikovaném výzkumu,
které probíhají kontinuálně již od 70. let minulého století.
S IMUNO jsou za námi poznatky našich předchůdců i kolegů, za něž jsou uděleny tři Nobelovy ceny (r. 1998),
jedna Laskerova cena (r. 1996) a mnohaletý vývoj podložený uživatelskou praxí nejen našich spokojených konzumentů.
Nyní je vše rozvinuto o poznatky z další jedné (r. 1978), plus dalších tří Nobelových cen (r. 2017) v rámci
hybridního produktu nové kategorie doplňků stravy "Luxury Nutrition Exclusive for you".
Celkem nás tedy inspirovalo a stojí za námi sedm Nobelových cen, na ně navazující aplikovaný výzkum,
zejména ale spokojení uživatelé, jejichž stav se měřitelně, doložitelně změnil k lepšímu. Proto nás naši uživatelé doporučují, ve svých rodinách, přátelům, kolegům na pracovištích a sportovištích, dokonce i svým lékařům...


Přečtěte si některé vybrané kazuistiky a zkušenosti konzumentů IMUNO.
Dosavadní praxe napovídá, že vliv užívání IMUNO na fyziologii odpovídá veškerým vědeckým tvrzením
i konstatováním SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv), která se vztahují k jednotlivým složkám IMUNO. 


Vše je konstruováno v následujících prioritách:

a)
Naprostá bezpečnost na podkladě nejen platných norem, auditů...,
ale i nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu a uživatelské praxe,
včetně subjektivních připomínek uživatelů - "Luxury Nutrition Exclusive for you"...

b)
Maximální šetrnost a fyziologická nezávadnost pro organismus uživatele

c)
Maximální vstřebatelnost ve snaze nezatěžování organismu nadbytečným "balastem"

d)
Maximální dosažitelná kvalita a její kontinuita při výrobě, distribuci...po celou dobu expirace

e)
Ochrana produktů nikoliv cestou patentů, ale využitím aplikací maximálně dosažitelných úrovní vědeckého 
poznání a technologických možností (know how QiiQ Technology), včetně čistoty
(
nejen na chemické úrovni) jednotlivých ingrediencí i výsledného produktu jako celku

f)
Vše v kategorii VEGAN,
případně vyrobeno dle požadovaných kulturních či světonázorových parametrů ( košer. halal ...)

e)
Obchodní a distribuční strategie s cílem umožnění dostupnosti produktu i pro sociálně nejslabší skupiny

g) Ekonomická vstupní a výrobní náročnost


Poznámka:
Produkt je nekompromisně cílen na užitečnost pro konzumenta, včetně motivačního sociálního aspektu,
nikoliv na dosažení ekonomické ziskovosti výrobce a distributora.
Ziskovost  je posledním sledovaným kritériem při vývoji, výrobě i distribuci.
Tímto se zásadně lišíme...toto je naše firemní kultura - "...zájem a prospěch našeho klienta..."

IMUNO pořídíte za 2.080,- Kč 


Vědomi si fyziologie účinků a procesů, chceme konzumenty motivovat k dlouhodobějšímu užívání.
Proto každému, kdo si odebere čtyři až deset balení současně, poskytneme množstevní slevu,
jako kdyby byl naším velkoobchodním partnerem. Poskytneme 25% slevu na zaplacené odebrané zboží.


IMUNO lze vrátit i v případě, že nebudete spokojeni a zároveň ani naměřené výsledky, při porovnání počátečních
a výstupních naměřených parametrů nevykáží zlepšení vašeho stavu.
Předpokládá se při tom, že jste skutečně produkt užívali v souvislosti s našimi doporučeními.
Pokud by vám produkt nebyl užitečný, nemělo by přece smysl, aby jste za IMUNO utráceli peníze.
Pokud Vám produkt není užitečný, peníze vám vrátíme.
Svou případnou nespokojenost a reklamaci proto prosím neodkládejte.

Pozn.
Situace s reklamací ještě nikdy nenastala.
Všichni naši klienti jsou dosud spokojeni ...spíše nadšeni. 


Neodkládejte nákup IMUNO produktů...

... do počtu čtyř kusů nakoupíte IMUNO za maloobchodní cenu 2.080 Kč.
... pro osobní nebo rodinnou potřebu v počtu alespoň 5ks, máte slevu na nákupu ve výši 25%.
   Jedno balení vás vyjde s touto slevou jen na 1.560,- Kč/ks a 520,- Kč šetříte, případně vyděláváte...
... při prezentaci IMUNO na akcích QiiQ, máte možnost stát se členy QiiQ IMUNO
Clubu,
   využít termo presurní reflexologické stimulace kořenů nervů páteře...
... nakoupíte li si 11 a více kusů, stáváte se našim obchodním partnerem
    s podporu pro vybudování si vlastního podniku. Se vším vám pomůžeme.
Hledáme studenty, maminky na mateřské dovolené i velké businessmany,
kteří chtějí vytvořit prodejní síť v rámci svého okolí, města, okresu, kraje, země...státu...kontinentu


IMUNO si můžete zakoupit i kdykoliv později, nákup odložit.

Odložit můžete i další péči o vaše zdraví, v souvislosti s užívací kůrou IMUNO.
Důsledky za zanedbání prevence si každý neseme sami.
Někdy jde bohužel i o fatální časové zanedbání.
Malicherná příčina, odložené řešení situace dnes, může přinést zítra nevratnou ztrátu zdraví
nebo dokonce života. Všichni toto známe ze svého okolí.
POZNÁMKA:

Nabídka výhod a bonusů z bodu X.  platí jen do skončení akce a vyprodání zásob pro tuto akci určených...


Baví nás být
na vrcholu
a baví nás přivést
na vrchol i vás

IMUNO a QiiQ Technology nejen pro vrcholový sport a ložnice


 Ještě jednou vše,
 co již bylo řečeno...

Tentokráte ještě jednou, ale dopodrobna.
Níže uvedené lze použít jako prezentační materiál pro obeznámení s problematikou přátele i širší veřejnost.


OBSAH - info marketig


I. Titulek viz nahoře


II. Šokující prohlášení 

Znají vůbec lékaři dostatečně svůj obor...???

Lékaři rozhodují o životě, smrti, zdraví a nemoci.
Vědí lékaři o objevu století v medicíně a fyziologii??? 
Víte kdo je :

Robert Francis Furchgott
Robert Francis Furchgott
Ferid Murad
Ferid Murad
Loius J. Ignarro
Loius J. Ignarro

Víte, že podle našeho zjištění, neví kdo jsou tito muži velmi často ani vaši ošetřující lékaři? 


Konečně efektivní pomoc v příčině nemocí
ve vašich rukou??
?

Dokážete si představit...

Dokážete si představit vysokoškolsky vzdělaného fyzika pracujícího s jaderným zařízením,
třeba v jaderné elektrárně nebo v nemocnici, v laboratoři, který netuší,
kdo je nositel Nobelovy ceny za fyziku Albert Einstein a nezná jeho práce? 

Nebo že jej tyto práce, vámi předkládané, vůbec nezajímají?
Případně máte pocit, že jej doslova obtěžujete, pokud jej o nezvratných faktech z jeho oboru informujete?
Dokážete si představit, že si přes vámi předložené vědecké práce nadále jede tento "profesní odborník"
svou zaběhnutou zpozdilou a leckdy destruktivní praxí?
Dokážete si představit, že případné závěry prací pana Alberta Einsteina prezentované nadšenci v oboru fyziky považuje někdo z profesní odborností fyzika za šarlatánství a pomatenost, protože jeho praxe a praxe jeho kolegů a profesní komory podpořené i státními orgány je natolik zaběhnutá, že změn v jejich přístupu není podle jejich zaběhnuté a "fungující" praxe údajně třeba??? 


Máte pocit, že toto je absurdní předpoklad a situace ...?

 Máte pocit, že toto je absurdní předpoklad a situace, která nemůže v žádném oboru nastat?
Chápete, jaké by tato neznalost poznatků, za něž byla udělena Nobelova cena
měla pro společnost a její bezpečnost důsledky?
Chápete, jaké fatální důsledky má analogická neznalost v jiných oborech?
V Medicíně?
Neznalost prací, za něž jsou již v roce 1998 uděleny tři Nobelovy ceny a již v roce 1996 Laskertova cena?
Že to není možné? 


Že to není možné?...vstupte do reality současnosti. Vstupte do roku 2021. 

Vstupte do reality současnosti. Píše se rok 2021.

Podotýkám, že se již více jak cca 6 let intenzivně snažíme o osvětu na přednáškách,
výstavách a to i osobními kontakty s laiky i profesionály.
Rozesíláme maily, provozujeme www a pracujeme v digitálním prostoru, jsou natočena mnohá videa...
Situace je ale přesto šokující...


Tak schválně. Podívejme se na medícínu. Zkuste se zeptat svého ošetřujícího lékaře...

Tak schválně.
Podívejme se na medicínu.
Zkuste se zeptat svého ošetřujícího lékaře, klidně i na specializovaném pracovišti kardiologie, neurologie, hematologie i jinde, třeba u obvodního lékaře zda li ví, kdo je Robert Francis Furchgott
(Robert Francis Furchgott byl americký biochemik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. V letech 1956-1988 byl profesorem farmakologie na Brooklyn State University v New Yorku, od roku 1989 vyučoval na University of Miami. Byl členem Národní akademie věd ve Washingtonu.).

Zeptejte se, zda li ví a zná závěry pana Ferida Murada
(Ferid Murad je americký farmakolog z rodiny albánského původu. Roku 1996 obdržel Lascertovu cenu a později Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství, spolu s Robertem F. Furchgottem a Louisem Ignarrem, a to za objev, že oxid dusnatý slouží jako signální molekula v kardiovaskulárním systému).

Informujte se u svých lékařů.
Například, zda li vás ošetřují se znalostí v českém jazyce  publikovaných závěrů pana Louise J. Ignarra.
(Louis J. Ignarro je americký farmaceut a biochemik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1998. Obdržel ji společně
s Robertem F. Furchgottem a Feridem Muradem za vyjasnění role oxidu dusnatého, jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva).


Je neuvěřitelné, jaký dopad má farmaceutická lobby ...

Je neuvěřitelné, jaký dopad má farmaceutická lobby v prosazovaní a naopak blokování zcela zásadních informací.
Zeptejte se na pány Furchgotta, Murada a Ignarra studentů medicíny.
Drtivá většina vůbec netuší, o kom a o čem je vůbec řeč...
Medicína je jejich budoucí povolání a jim poskytnuté informace rozhodují o vašem životě a zdraví.
O životě a zdraví celé společnosti i celosvětové populace.


III. Definice problému

Buďme konkrétní: Kardiovaskulární systém zdravého člověka...Nitric Oxide...

Kardiovaskulární systém zdravého člověka má něco mezi 140 až 160.000 km
žilního, tepenného a mikro kapilárního systému. Je to neuvěřitelná vzdálenost,
čtyřikrát obepínající Zemi kolem rovníku.


Endotel - vnitřní výstelka - vrstvička buněk uvnitř žilního, tepenného
a mikrokapilárního systému

Pokud bychom endotenální buňky zdravého člověka poskládaly jednu vedle druhé,
pokryly by plochu 6 až 8 tenisových kurtů.

Endotenální buňky jsou jakési záchranné vesty, bránící poškození cév:
Životním stylem, nesprávnou stravou, užíváním léků, díky jejich vedlejším účinkům, stárnutím,
dochází k poškození jednotlivých endoteliárních buněk a celého endoteliárního systému.

Když jsme jako jednotlivci nemocní nebo pokud nám je nad 40 let, máme natolik poškozený endoteliární systém, že by nepokryl původních 6 až 8, ale spíše již jen 1 až 2 tenisové kurty.


Nitric Oxide

Endoteliární vrstva tvoří na vnitřní výstelce nejen cévního epitelu a epitelu krevního "řečiště"
pro život nepostradatelné 
plynné molekuly Nitric Oxide (NO).

S ubýváním endoteliární vrstvy bezprostředně souvisí i nedostatečná tvorba Nitric Oxide
a následné širokospektrální zdravotní obtíže, 
v popředí s civilizačními chorobami a jejich pandemiemi ....

Starší a nemocní lidé mají na sklonku života leckdy jen 60% a dokonce i jen 40% původní délky
cévního a mikro kapilárního systému, tedy i plochy původního endotelu, 
kde se původně tvořil Nitric Oxide.


Nitric Oxide je skutečný "zachránce života",
jak uvádí nositel Nobelovy ceny doktor Louis J. Ignarro.

Za objev zásadního významu Nitric Oxide pro medicínu, fyziologii, zdraví, včetně zásadního významu pro zachování života, jeho kvality a délky, byly uděleny tři Nobelovy ceny (r. 1998).


IV. Osobní zacílení

"Dokud lidé nepocítí "bolest", nevěnují problému dostatek pozornosti.
Později je, nebo může být, již příliš pozdě - způsobme informační bolest, dokud je ještě čas
a naděje na zlepšení stavu..."

Katastrofické - ničivé důsledky úbytku a destrukce endoteliárního epitelu 

 60 % nebo dokonce jen 40% funkčního endotelu je katastroficky málo pro udržení zdraví člověka a jeho kondice,
pro odolání infekcím a málo pro efektivní hojení ran a poúrazových stavů ...

Scházející mikro kapilární a kardiovaskulární systém byl totiž poškozen...
Je "ucpaný", odumřel nebo je nedostatečně funkční.
S tím souvisí i nemožnost tvořit fyziologické koncentrace NO,
což má za následek nedostatečnou regulaci dilatace kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního systému, výživy, okysličení, obranyschopnosti a s tím související další destrukce organismu.
Organismus v této prvotní příčinné souvislosti zákonitě kolabuje, je 
náchylný k infekci,
společnost trpí na masové epidemie, rozšiřující  se na pandemie, lidé zbytečně umírají na známé, civilizační choroby z druhopříčinných, nikoliv prvotních diagnóz.

Kolega RNDr. Vladimír Hricik, CSc k věci podotkl:
Parafrázuji - "...řádně prokrvená tkáň vlastně nikdy nemůže onemocnět, nemůže být nemocná...
Řádně prokrvený organismus má dostatek regulačních mechanismů, aby se ubránil a vždy uzdravil..."
Naopak, u nedostatečně zásobené tkáně je jen otázkou času, kdy nastane problém..."
V prokrvení hraje zásadní roli kysličník dusnatý tvořený tělem a výživa, kterou my pro tento účel dodáváme..."


WHO (Světová zdravotnická organizace) 

WHO (Světová zdravotnická organizace) uvádí, že více jak 85% prvotních příčin veškerých diagnóz souvisí
s nedostatečnou mikrocirkulací tělních tekutin, zejména krve.
Zbývajících méně jak 15% diagnóz je prvotně způsobeno jinou příčinou...
Infekcí, Otravou, úrazem, parazitem, popálením, omrznutím, poleptáním..., ale přesto, jako následný důsledek
se i v tomto případě opět objeví zdraví a život ohrožující nedostatečná mikrocirkulace tělních tekutin,
zejména krve.

Opět, jako v případě 85% prvotních příčin, i zde je nutno prvotně zajistit a obnovit cirkulaci krve,
teprve následně eliminovat 15% příčinu( úraz, patogenní infekci, otravu...),
která tento stav nedostatečné cirkulace navodila. 


Bez fyziologických koncentrací NO v organismu
není trvalé zlepšení zdravotního stavu reálné, není možné se uzdravit...

Bez přítomnosti NO v organismu není proveditelné obnovení kvalitní cirkulace, nebo není dlouhodobě udržitelné, jako fyziologický stav. Zde všude Nitric Oxide hraje zcela zásadní roli. Výskyt obtíží, nemocí a celkového zdravotního stavu, včetně rizika fatálního kolapsu s následky trvalého poškození, v mezních situacích
i s následkem smrti jsou přímo úměrné poškození, kvalitě a odumírání endotelu uvnitř rozsáhlého cévního, kapilárního a mikro kapilárního systému člověka. 


Délka a kvalita života souvisí...s fyziologickými koncentracemi Nitric Oxide...

Délka a kvalita života souvisí s kvalitou a funkčností vnitřní výstelky cév, kapilárního a mikrokapilárního systému (endotelu), tedy s fyziologickými koncentracemi Nitric Oxide, kde se tyto plynné molekuly tvoří. 


Nitric Oxide jako neurotransmiter...mozková příhoda - mrtvice

Pokud dojde k poškození vnitřní výstelky (endotelu) cerebro vaskulárního systému, tenké vrstvičky buněk,
které pokrývají vnitřní stěnu cév a kapilár, pak se Nitric Oxide přestane tvořit a přestane mít možnost předávat informace ostatním buňkám v roli neurotransmiteru (přenašeče informací o potřebách organismu).
Toto je počátek destrukce organismu jako celku, v konečném dopadu s fatálními důsledky.
Stejně jako v mozku, obdobná situace nastane v analogickém sledu událostí v jakémkoliv orgánu těla,
v srdci, plicích...kdekoliv...


Vysoký krevní tlak a rizika s tím spojená - smrt, nebo doživotní poškození

Bez NO hladké svalstvo nemá informaci o nezbytnosti vazodilatace, tedy nutnosti rozšířit cévy,
aby nebyly poškozeny narůstajícím tlakem. Céva pak například vytvoří výduť nebo přímo praskne.
Pokud tato situace nastane v mozku, jde o fatální následky zpravidla končící smrtí
nebo těžkým doživotním poškozením. 


Trombóza...bércové vředy...

Bez fyziologické koncentrace NO se krev "zahušťuje", má tendenci tvořit tromby (sraženiny). Tvoří se usazeniny (aterosklerotické pláty), průřez cév se zužuje, případně se zcela uzavírá. Vznikají zdraví a život ohrožující stavy
( mozkové příhody, infarkty, trombózy plic i jiných částí těla,
bércové vředy...) 


Infekce, viry, bakterie, paraziti, kvasinky, plísně...mutace buněk

Nedovyživená a přidušená tkáň rychle stárne, odumírá a je náchylná k napadení patogeny a usazení se parazitů. Organismus se potřebuje zbavit takto vznikajícího nadměrného přetížení, patologického metabolického odpadu. Vznikají záněty, mutace buněk a s tím navazující rizika.
Metabolický odpad a nadměrné zánětlivé procesy přetěžují detoxikační cesty.
Vytváří se prostředí pro usazení se parazitů, mykotických, bakteriálních i ostatních infekcí. 


Nitric Oxide "Uzavřené a otevřené dveře" pro výživu a detoxikaci

Očistné reakce imunitního systému, které bez neuro transmisních informací od NO hladkému svalstvu
a ostatním orgánovým systémům, nemají "otevřené dveře" k vypuzení odpadu z organismu,
 situaci paradoxně kumulativně zhoršují.
Jde o paradoxní patologické zacyklení s nebezpečnými dopady.
Zanesený a "ucpaný" organismus nemá a ztrácí dostatečnou výkonnost.
Ztrácí a nemá dostatečné nástroje pro přirozenou očistu, ani pro uplatnění vrozené imunity,
jako základu pro získávání adaptivní imunity.
Uvědomme si, že dokonce i za zcela fyziologických okolností jsou obecně buňky každého z nás
pod neustálým tlakem patogenů, infekcí a oxidačního stresu.
Některé z buněk tento atak nepřečkají, jiné jsou poškozeny, vstupují do zóny rizika mutací.
Destrukce buněk se bohužel týká i buněk endotelu, kde se vytváří Nitric Oxide.
Situace se s přibývajícím věkem a neřešením situace exponenciálně zhoršuje.
Tkáň, plocha vnitřní výstelky cév a kapilár - endotel, kde se tvoří NO se zmenšuje, odumírá,
případně je endotel i jinak poškozován.
Poničené endoteliární buňky vnitřní výstelky cév a kapilár se sami paradoxně stávají narůstající zátěží,
místo toho, aby fyziologicky tvořily situaci řešící potřebné hladiny Nitric Oxide.
Bez Nitric Oxide nedojde k "otevření" dveří detoxikačních procesů...


Nitric Oxide, multimorbidní stavy a pandemie Covid 19

Nemožnost organismu tvořit fyziologické koncentrace NO, má za následek nedostatečnou regulaci, výživu, okysličení, obranyschopnost a další destrukci. Časté jsou multimorbidní stavy, kdy komplikace,
s jinak nevýznamnou, například virovou infekcí, má fatální dopady.
Tohoto jsme masivně a zcela zbytečně byli svědky v souvislosti s pandemii Covid 19. 


Nitric Oxide a vstřebatelnost léků...Léky jsou nedostatečně vstřebávány.

Podávané léky, při nedostatečných koncentracích NO, se jen obtížně, případně vůbec nedostanou na místo určení, protože je systém doslova uzavřen - ucpán. Výživové kapilární a mikrokapilární cesty jsou zúženy, případně zcela uzavřeny. Léky jsou v logice tohoto procesu nedostatečně vstřebávány.
Nedostanou se tam, kde je jich zapotřebí...


 Navyšované dávkování lékařem... Narůstá vliv nežádoucích vedlejších účinků léků...

Navyšované dávkování lékařem ve snaze docílit léčebného efektu léků, přetěžuje organismus.
Narůstá vliv nežádoucích vedlejších účinků.
Situace se kumulativně, s probíhajícím časem a podáváním dalších léků,
zamezujících vedlejším účinkům prvotních léků zhoršuje.
Ignorování a podceňování nežádoucích účinků, jinak prospěšných látek - léků,
je nejčastější příčinou nevhodně volené a zcela běžně aplikované současné lékařské péče.


Podávají se léky, které nikterak neřeší prvotní příčinu vzniklých obtíží. 

Podávají se léky, které velmi často nikterak neřeší prvotní příčinu vzniklých obtíží.
Naopak, ve snaze operativně ulevit od symptomů obtěžujících pacienta se podávají další a další léky,
které paradoxně, ale s neomylnou logikou věci naopak zhoršující pravý důvod vzniklé situace - prvotní příčinu.
Zhoršují jednu z těch 85% prvotních a 15% důsledkových příčin.
Často chronicky podávané léky zhoršují již tak nedostatečnou tvorbu NO a s tím související nedostatečnou mikrocirkulaci, zejména krve s návazností logických obtíží a důsledků,
včetně návazností dalších sekundárních nemocí.

Všichni jsme svědky dnes již nezpochybnitelného.
Léky ve snaze prvotně ulevit pacientovi ve skutečnosti často kumulativně zhoršují situaci do chronických
a později až fatálních stavů, které již nemají snadné, případně již nemají žádné řešení...


V. Prezentace řešení

Začarovaný kruh...No jasně, ale kde na to vše vzít čas, peníze...nebo obojí?

Jak již bylo řečeno.
Prvotní příčinou diagnóz je téměř vždy, nedostatečná mikrocirkulace tělních tekutin, kterou v organismu reguluje a zcela zásadně ovlivňuje fyziologická koncentrace Nitric Oxide.
Jde o začarovaný kruh, z něhož není snadná cesta.

Cesta ze začarovaného kruhu nemocí není snadná, ale existuje.
Známe ji všichni.
Zdravý životní styl, čerstvý vzduch, dostatek odpočinku, spánku, pracovní pohoda, skvělé vztahy ve svém okolí,
v práci, společnosti, rodině, pramenitá voda, milí sousedé a spolucestující, výborná strava,
na kterou je vždy dostatek času i pro následné zažívání, žádné nepříjemnosti a spousta zábavy s příjemnými lidmi kolem sebe, slunce, hory, moře... No jasně, ale kde na to vše vzít čas, peníze...nebo obojí?


IMUNO je řešením? Doplněk stravy z kategorie "Luxury Nutrition Exclusive for you" 

Zajímat se o IMUNO je užitečné.
Doplňky stravy z kategorie "Luxury Nutrition Exclusive for you".
S IMUNO jde nejen o výživu bezprostředně motivující organismus k tvorbě NO v potřebných koncentracích.   
IMUNO produkty jsou inspirovány udělenými třemi a dokonce i čtyřmi Nobelovými cenami.
Užívací protokoly, snažící se nalézt cirkadiánní rytmus daného organismu v daném čase k vašemu prospěchu
jsou pak inspirovány dalšími třemi Nobelovými cenami.

V praxi jsou IMUNO řady, ověřeny nejen subjektivní odezvou a hodnocením uživatelů.
Užitečnost konzumace IMUNO je sledována i objektivizovaným měřením
a vyhodnocením efektivity uživatelské kůry na přístrojích.

S
 IMUNO nejde o léky, nejde o léčebné postupy
nebo zdravotními pojišťovnami uznávanou laboratorní diagnostiku.

Jde o snahu hledání řešení prvotních příčin obtíží a nedostatečných výkoností v jejich prvotním vzniku.

Jde o specializovanou výživu, konstruovanou nejen s cílem udržení, rekondice a obnovy endotelu,
tolik potřebného pro tvorbu fyziologických hladin Nitric Oxide.

Název produktů IMUNO je složen z části IMU = imunita.

Druhá část názvu NO= Nitric Oxide.

Tedy jde o imunitu získávanou skrze Nitric Oxide...

Momentálně je na trhu IMUNO:
"IMUNO Ochránce buněk Bodyguard",
konstruovaný pro období zvýšených epidemiologických rizik.

"IMUNO Regenerace buněk QuattroNobel",
konstruovaný pro období po prodělaných onemocněních,
 pro situace po zvýšené a extrémní zátěži a pro trvalé užívání zejména pro osoby nad 45 let věku.

Cestou ze začarovaného kruhu nemocí, nedostatečné kondice, nedostatečné výkonnosti, většiny obtíží,
jimiž lidé trpí, týká se to i sexuality, impotence, neplodnosti, vztahů je imunita.

Cestou je imunita podporovaná fyziologickými koncentracemi NO, které si tělo tvoří samo.

Nitric Oxide je správnou cestou, tak jak jednoznačně prokazují veškeré studie,
jež Nobelův výbor ocenil již v roce 1998 a na něž produkty IMUNO navazují.


"Luxury Nutrition Exclusive for you" a další tři Nobelovy ceny

Luxury Nutrition Exclusive for you je nově zavedená kategorie doplňků stravy (zřízovatelem je Konsorcium QiiQ).

Luxury Nutrition Exclusive for you  jsou hybridní produkty navazující bezprostředně na IMUNO produkci doplňků stravy a doplněné souvisejícími službami (měření, konzultace...) a další uživatelskou podporou konzumentů,
dle individuálních protokolů pro konzumaci.

Je nutno podotknout, že vedle IMUNO produkce je do této kategorie zařazen i produkt "Ami-NO.com + C" pracující na rozdíl od IMUNO (kde je využita QiiQ Technology), na bázi H-Technology.
Důvodem je skutečnost, že k produktu "Ami-NO.com+C" má Konsorcium QiiQ výhradní celosvětové obchodní zastoupení a proto byl tento produkt jako jeden ze tří na světě rovněž zařazen do této nejprestižnější kategorie.

Vše je inspirováno  výzkumem, za něž byly uděleny, vedle již zmíněných čtyř další tři Nobelovy ceny.
Tentokráte za potvrzení "biologických hodin", tedy cirkadiánních rytmů,
které může a většinou i má
 každý jedinec individuálně posunuté.
Navíc v praxi posunuté i dle svého momentálního životního stylu.
Z našeho pohledu je tedy, pro optimalizaci užívací kůry, individuální přístup nezbytný...


VI. Shrnutí v bodech 

Shrnutí uvedeného v bodech pro přehled a udržení pozornosti - neztraťme se v záplavě poskytnutých informací

I.
Užíváním doplňku stravy IMUNO:  

a)
si tělo samo tvoří potřebné koncentrace NO (oxidu dusnatého).
NO následně blahodárně působí na funkce organismu jako celku.
NO brání destrukci buněk, orgánových tkání, orgánových skupin a celého organismu. 


b)
nejde o lék, jde o potravinu, respektive potravinový doplněk.
Ještě přesněji, jde o doplněk stravy.
Nedochází k předávkování vedlejšími účinky, tak jak se to může stát u léků kumulativně se hromadícími nežádoucími účinky - látkami s destruktivními dopady.
U IMUNO nejde o lék, jde o šetrný doplněk stravy. 


c) z pohledu dlouhodobé perspektivy naopak dochází u IMUNO
ke kumulativně se hromadícímu blahodárnému účinku.
Výživa obsahující soubor například 19, ale i 21 ingrediencí, jejichž prokazatelné blahodárné účinky jsou popsány ve vědeckých tvrzeních a legislativně zpracovány i v závazných materiálech SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), má jasný, vědecky a úředně doložitelný pozitivní dopad na zdraví člověka.


II.
Vědecká tvrzení o Nitric Oxide:  

* Nositel Nobelovy ceny, pan Louis J. Ignarro ve své knize konstatuje, že NO:
- rozhoduje o zdraví a nemoci
- rozhoduje o životě a smrti

 * Doktor Ignarro hovoří o "zázračném léku",
   který si tělo, má li k tomu podmínky a výživu (my podáváme IMUNO) vytvoří samo,
   čímž zvrátí kardiovaskulární poškození

* Nitric Oxide je zásadní signální molekula regulující buněčnou činnost

* Oxid dusnatý reguluje příkazy k vykonávání funkcí všem orgánům bez výjimky, včetně:

*

- plic
- jater
- ledvin
- žaludku
_ genitálií
- kůže
- zažívacího traktu
- nervů
- mozku
- slinivky
- hladkého svalstva
- srdce

- reguluje průtok krve
- uvolňuje cévy
- rozšiřuje cévy
- zabraňuje mozkové mrtvici
- zabraňuje tvorbě sraženin
- zabraňuje srdečnímu infarktu
- reguluje krevní tlak
- zpomaluje tvorbu aterosklerotických plátů
- zabraňuje komplikacím při diabetu
- má protizánětlivé úči
nk
y

- brání rozvoji žaludečních vředů
- zajišťuje normální funkci zažívacího ústrojí
- zvyšuje prok
rvení genitálií
- je velmi důležitý pro sexualitu

 Imunitní systém NO využívá k ničení infekcí:
- virů
- baktérií
- parazitů
- rakovinových buněk

* Nitric Oxide  je zcela zásadní pro fungování mozku, paměti
je nepostradatelný při ukládání a vybavování si dlouhodobých vzpomínek.
* Neurotransmiter Nitric Oxide přenáší informace v celém organismu.


Výzkum a Alzheimerova choroba, využití při artritidě...

* Probíhá výzkum na využití NO při prevenci Alzheimerovi nemoci
* Probíhá výzkum využití NO při otocích v so
uvislosti s artriti
dou


Nitric Oxide proti SARS CoV - 2 - patogenu způsobujícímu onemocnění Covid 19

* "Jsme první, kdo potvrdil silnou biologickou aktivitu oxidu dusnatého proti SARS-CoV-2,
    novému koronaviru, který způsobuje COVID-19," řekl Neal Hunter, generální ředitel společnosti KNOW Bio, LLC.
   
  "Kromě toho nedošlo k žádnému cytotoxickému dopadu (poškození buně nebo smrti buněk)
    u virem neinfikovaných tkání..."
Zdroj:
www.prnewswire.com/news-releases/know-bio-announces-breakthrough-nitric-oxide-discovery-to-combat-covid-19-301127498.html


Nitric Oxide proti čtyřem hlavním civilizačním chorobám.
Nitric Oxide proti rakovině, cukrovce,
kardiovaskulárním (infarkt) a cerebrovaskulárním (mrtvice) onemocněním...

* NO silně inaktivuje (ruší) volné radikály podílející se na vzniku čtyř hlavních civilizačních chorob ve světě.
Tedy rakoviny, cukrovky, srdečního onemocnění a mozkové mrtvice. 


Variabilita užívání IMUNO, podle situace, v níž se nalézáte.

Při užívání doplňku stravy IMUNO máte možnost variabilního dávkování produktu.

Dávkování "IMUNO Ochránce buněk Bodyguard":

- Prevence:
  3x denně 1 tobolku, balení na 50 dní

- Stavy zvýšených zátěží a stresové situace:
  3x denně 2 tobolky, balení na 25 dní

- Situace v kontaktu s infekcí, (užívací kůra překlenuje inkubační dobu):
  3x denně 3 tobolky, balení na 17 dní

- Situace s projevenými symptomy nemoci a diagnostikovanou nákazou:
   3x denně 5 tobolek, balení na 10 dní


Dávkování "IMUNO Regenerace buněk QuattroNobel":

- Prevence:
  3x denně 1 tobolku, balení na 50 dní vhodné k trvalému užívání

- Stavy zvýšených zátěží, stresu, období přetížení organismu :
   3x denně 2 tobolky, balení na 25 dní

- Osoby nad 45 let, zejména v zatížení mohou i trvale užívat:
   3x denně 5 tobolek, balení na 10 dní


Dávkování podle váhy

IMUNO produkty jsou konstruovány pro přizpůsobení se váze a individuálnímu životnímu stylu svých uživatelů
Základní nastavení je dávkování pro hormonálně (sexuálně aktivního muže, v aktivním produktivním věku)
a váze 77,5 kg. Pro ženy platí obdobný mechanismus.
Dávku lze snižovat i zvyšovat s ohledem na poměr skutečné váhy k referenčním 77,5 kg.

Příklad:
Pracovně přetížený muž,
ve stresové situaci, s nedostatkem spánku, v období zvýšených rizik virových infekcí, jako je podzimní, zimní,
ale i jarní vlhké a studené počasí, navíc pokud se pohybuje ve velkých kolektivech lidí, cestuje hromadnou dopravou a podobně, by při váze 77,5 kg měl denně zkonzumovat 3x denně 2 tobolky IMUNO Bodyguard.
Celkem tedy 6tobolek/den.

Jenže muž v našem příkladu za poslední dva roky přibral a jeho skutečná váha je nyní například 100 kg.

VÝPOČET:
6 tobolek : 77,5 kg = 0,077419 tobolky/kg
Pokud náš muž váží 100 kg, pak znásobíme 0,077419 x 100 = 7,74 tobolek/den pro stokilového muže.

V praxi bude muž konzumovat 8 tobolek za den, dle jemu vyhovujícího plánu.
Například 3 tobolky ráno, odpoledne a 2 tobolky večer.


Jeho drobná, štíhlá a o sebe pečující žena,
je bohužel v obdobném pracovním a rodinném stresovém přetížení je rizikově v podobné situaci jako její muž.
Žena bude konzumovat, s ohledem na svoji váhu 50 kg pouze polovinu tobolek, kolik jich spotřebuje ve stejném období o polovinu těžší manžel.

0,077419 tobolek/kg x 50 kg = 3,87 tobolek/den.
Žena v praxi bude užívat 4 tobolky za den, například dvě ráno, a po jedné odpoledne a večer.

Může ale nastat situace, že se u obou projeví symptomy onemocnění.
Pak se dávkování okamžitě změní.
Koeficient pro násobení počtu tobolek potřebných pro jeden kilogram váhy bude:
 15 tobolek/den : 77,5 kg = 0,1935 tobolek/kg

Muž bude při symptomech konzumovat
při svých sto kilogramech 0,1935 x 100 = 19 tobolek, případně až 20 tobolek/den v prvních dnech symptomů...

Žena při váze 50 kg bude při symptomech nemoci konzumovat
(0,1935 x 50 = 9,675 toboloek/den) 10 tobolek/den.

Obdobným způsobem si každý může vypočítat pro sebe potřebnou a efektivní dávku potřebného počtu tobolek podle jednotlivých uživatelských protokolů pro různé rizikové situace v nichž se momentálně nalézá od prevence po probíhající symptomatické onemocnění.


Dávkování "Luxury Nutrition Exclusive for you"

Dynamické dávkování podle průběžně měřených výsledků a podle konzultací s odborníky,
inspirované tisíciletými znalostmi orgánových hodin a udělením tří Nobelových cen za objevení
a potvrzení cirkadiánních rytmů.

Měřením a konzultací na počátku, v průběhu a na konci užívacích kůr, lze nejen měnit dávkování,
ale i čas a způsob užití doplňků stravy Luxury Nutrition Exclusive for you.

Individuální přizpůsobení množství tobolek a určení času, kdy se mají tobolky v průběhu dne konzumovat,
vše na podkladě měření a zpětné vazby od konzumenta při prováděných konzultacích, jsou vedle variabilního dávkování podle váhy další zásadní způsoby zefektivnění kůry ku prospěchu našich uživatelů.

Metodika, vycházející ze znalostí principů cirkadiánních rytmů, za něž byly uděleny 3 Nobelovy ceny,
je způsob, který zásadně může ovlivnit efektivitu a vstřebatelnost obsažených ingrediencí
a ovlivnit i další sledované parametry ku prospěchu jednotlivce v daném stavu jeho organismu.

S Luxury Nutrition Exclusive for you se dociluje pozoruhodných výsledků,
metoda je využívána u komplikovaných stavů uživatelů a zejména vrcholovými sportovci...
Je však vhodná a užitečná naprosto pro každého, zejména s ohledem na bezprecedentní fyziologickou
efektivitu a šetrnost k organismu.


VII. Záruky důvěryhodnosti

IMUNO a vědecký fundament - 7 udělených Nobelových cen za medicínu a fyziologii

Chronologie ocenění vědeckého fundamentu, na němž IMUNO stojí:


* 1996 - Laskerova cena

Pan profesor Mgr Ferid Murad Ph.D. (* 14. září 1936, Whiting, je americký farmakolog albánského původu.) 
Roku 1977 ukázal, že působení nitroglycerinu a dalších tradičních léčiv srdce je zprostředkováno oxidem dusnatým. 

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Louisem Ignarrem a Feridem Muradem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Na Western Reserve University (později Case Western Reserve University) v Clevelandu, ve státě Ohio
získal pan Ferid Murad magisterský a později i Ph.D titul. Poté zahájil klinickou praxi, krom toho učil farmakologii
na University of Virginia School of Medicine v Charlottesville (1975-1981), na Stanford University (1981-1989)
a později na Northwestern University (1988). Následně vstoupil do soukromého sektoru jako viceprezident
Abbott Laboratories (1988-1992) a prezident firmy Molecular Geriatrics Corporation (1993-95).
V roce 1997 začal učit na lékařské fakultě University of Texas v Houstonu.


1998 - 3 Nobelovy ceny


Tisková zpráva:
Nobelova cena za fyziologii a medicínu za rok 1998

NOBELŮV VÝBOR V KAROLINSKÉM INSTITUTU
12.říjen 1998

Nobelův výbor rozhodl dnes v Karolinském institutu udělit Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za rok 1998
Robertu F. Furchgottovi, Louisi J. Ignarrovi a Feridu Muradovi za objev týkající se

" oxidu dusnatého jako signální molekuly v kardiovaskulárním systému".


Pan profesor Robert Francis Furchgott (*4. června 1916 - +19. května 2009, americký biochemik).

V roce 1978 objevil, že buňky cévního endothelia produkují neznámou látku,
kterou nazval EDRF (endothelium-derived relaxing factor), která způsobuje uvolnění a rozšíření cév.

V roce 1986 zjistil, že EDRF je ve skutečnosti oxid dusnatý. 

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Louisem Ignarrem a Feridem Muradem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Robert Francis Furchgott byl v letech 1956-1988  profesorem farmakologie na Brooklyn State University v New Yorku,
od roku 1989 vyučoval na University of Miami. Byl členem Národní akademie věd ve Washingtonu.


Doktor Louis J. Ignarro (* 31. května 1941, americký farmaceut a biochemik ).

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Feridem Muradem a Ro
bertem Frencisem Furchgottem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Studia na :
Minnesotská univerzita, Columbia University College of Pharmaceutical Sciences, Long Beach High School
Akademická dráha:
Tulaneova univerzita, Kalifornská univerzita v Los Angeles.
Pracoval také jako výzkumník ve firmě CIBA-GEIGY a na 
Univerzitě krále Saúda
Povolání biochemik, farmakolog, farmaceut, vysokoškolský učitel a badatel
Ocenění:
Nobelova cena za fyziologii a lékařství (1998)
Honorary doctor of the Chinese University of H
ong Kong 


IMUNO, aplikovaný výzkum, impotence, slidenafil - Viagra, arteriální hypertenze...Revatio

Výzkum kolem Nitric Oxide vedl až ke vzniku léku na impotenci - sildenafilu.
Tento lék se prodává pod obchodním názvem Viagra.

Sildenafil byl připraven skupinou chemiků ve výzkumném ústavu pod kódovým označením
UK-92480 v anglickém Sandwichi.
Nejprve byl studován jako možný lék na vysoký tlak a anginu pectoris a prošel klinickými testy.

V první fázi těchto testů bylo prokázáno, že látka u mužských pacientů vyvolává erekci penisu, což nebylo původním konstrukčním cílem projektu. Po tomto zjištění bylo rozhodnuto lék nabízet k léčbě erektilní dysfunkce.
Lék byl patentován v roce 1996 a v roce 1998 získal povolení amerického úřadu FDA.
Stal se prvním americkým orálně podávaným lékem proti erektilní dysfunkci.
Látka měla brzy velký komerční úspěch. V roce 2008 se prodala Viagra za 1,934 miliardy amerických dolarů.
V roce 2013 vypršel patent na sildenafil v Evropské unii a od té doby jej může kterýkoliv podnik
vyrábět jako generikum.
'
IMUNO nepoužívá žádné chemické látky a není lékem.
Přesto se řada principů stala pro IMUNO inspirací při užívání i v rámci Luxury Nutrition Exclusive for you.

Viagra je prostředek používaný muži na erektilní dysfunkci (impotenci).
Účinek spočívá v tom, že inhibuje (potlačuje) fosfodiesterázu, jež by jinak rozkládala cyklický GMP,
který následně může stimulovat účinek oxidu dusnatého (NO), látky, která je schopná vyvolat erekci.


Pod názvem Revatio se sildenafil prodává také k léčbě vzácné plicní arteriální hypertenze.
Mechanismy fungování vycházejí ze stejného základu.
Tímto základem je fyziologická reakce organismu na Nitric Oxide, což je koncept uplatněný i u IMUNO.


Dnes již minimálně 44 let vědy, jako základ pro IMUNO

IMUNO (doplněk stravy) vychází ze stejných koncepčních fundamentů, postavených na základním
 i aplikovaném výzkumu, které probíhají kontinuálně již od 70. let minulého století.


S IMUNO jsou za námi poznatky našich předchůdců i kolegů, za něž jsou uděleny tři Nobelovy ceny,
jedna Laskerova cena a mnohaletý vývoj podložený uživatelskou praxí nejen našich spokojených konzumentů. 


Kniha "ANO NO"

Pro hlubší pochopení souvislostí, možností IMUNO a pro ověření si námi prezentovaného,
si nastudujte knihu nositele Nobelovy ceny L. J. Ignarra "ANO NO", vyšla i v českém jazyce.

Pro ověření si důvěryhodnosti poskytnutých informací se orientujte na wikipedii:
Prostudujte pasáže o Nitric Oxide,
Louisi J. Ignarrovi,
Robertu F. Furchgottovi,
Feridu Muradovi


Staňte se členy QiiQ IMUNO klubu

Jako člen klubu má každý přístup na interní akce, přednášky a do zákulisí "IMUNO"
Jsou pořádány semináře, obchodní setkání.
Lidé i organizace se mohou stát prodejci, distributory, certifikačními centry, dokonce i tichými, či kmenovými spoluvlastníky řady budovaných projektů, například projektů budování "QiiQ IMUNO distribuční sítě".


Cíl je jasný - získat podněty a zvýšit kvalitu.

Výzvami k laické a zejména odborné veřejnosti ke konstruktivní kritické diskusi a protiargumentům k námi zvoleným postupům, složením, použitým ingrediencím v produktech IMUNO a "Luxury Nutrition Exclusive for you" se snažíme o sebereflexy na podkladě této zpětnovazební argumentace. Podněty, je-li to ku prospěchu věci zveřejňujeme na našich www. Ami-NO.com v uzavřené sekci a opět k nim umožňujeme diskusi.

Cíl je jasný - získat podněty a zvýšit kvalitu.
Zajistit maximální důvěryhodnost veřejnou diskusí o našem IMUNO. 


VIII. Důkazy místo řečí a slibů

Nejpodstatnější jsou vaše osobní zkušenosti s IMUNO

Nejpodstatnější jsou a budou vaše osobní zkušenosti, stejně jako je zažili uživatelé, kteří již IMUNO vnímají
jako neoddělitelnou součást své zdravotní kondice, sportovní výkonnosti, duševní a paměťové svěžesti. 


Vliv složek IMUNO na fyziologii z praxe odpovídá
vědeckým předpokladům a konstatováním SÚKL (
Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv)

Přečtěte si některé vybrané kazuistiky a zkušenosti konzumentů IMUNO.
Dosavadní praxe napovídá, že vliv užívání IMUNO na fyziologii odpovídá veškerým vědeckým tvrzením
i konstatováním SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv), která se vztahují k jednotlivým složkám IMUNO. 

 Již dle tvrzení uživatelů, kteří i dlouhodoběji užívali jiné kůry podporující tvorbu NO v organismu
a nedocilovali výrazných výsledků a zlepšení, po přechodu na konzumaci produktů na platformě "H-Technology"
zaznamenali posun.

"Konečně se dostavilo předpokládané a očekávané..."
konstatuje RNDr. Vladimír Hricik a jeho asistent pan Selucký v mnoha našich diskusích.

O "H-Technology" jsme hovořili v souvislosti s produktem "Ami-NO.com+C", k němuž má "Konsorcium QiiQ"
výhradní celosvětové obchodní zastoupení.

Pokud uvedená tvrzení uživatelů platila a platí již pro osvědčenou "H-Technology", pak si jistě uvědomujete,
jaký prospěch má uživatel z nejnovějších technologii zpracování na bázi QiiQTechnology,
na které stojí produkce IMUNO.
QiiQ Technology staví a zdokonaluje ověřené koncepty a přidává vlastní originální invenci.


IMUNO se poučilo od svých předchůdců a současníků, inovací šlo dále...

Množství a vydatnost

IMUNO vycházejíc z některých konceptů "H-Technology" a je množstevně vydatnější.
MDDD (maximální doporučená denní dávka) je množstevně navýšena, oproti původní H-technology 4.generace
(obsahuje o 61% více využitelných látek). 


Navýšená komplexnost ( místo 4, již 19 i 21 ingrediencí...)

 IMUNO je komplexnější o použité synergické (spolupracující) látky.

Jako minimum lze očekávat účinek, který převýší dosavadní vývojově a technologicky starší produkty,
z nichž IMUNO inovovalo na dosavadní vrcholnou úroveň v oboru.

IMUNO inovovalo nejen z vývojové řady H-Technology a dalších, ale i na podkladě produktů jejichž autorem
je nositel Nobelovy ceny pan Louis J. Ignarro a jeho špičkový tým.


Jakou lze očekávat reakci od již i tak spokojených konzumentů,
pokud jim poskytnete ještě vyšší inovovanou úroveň
do kategorie IMUNO a Luxury Nutrition Exclisive for you???

Pokud ve světové praxi konzumentů doplňků stravy na podporu tvorby NO panuje s dosavadní produkcí maximální spokojenost, pak právě nastupující řada IMUNO Bodyguard, QuattroNobel a Metuzalem
mají předpoklad vyvolat doslova nadšení. Toto jsme uvedli na konci jara 2021.
Dnes je leden 2022, nemáme provedenou reklamní kampaň, teprve se na jejím konceptu začíná pracovat
a uvedené shora je praxí potvrzeno. Lidé - naši konzumenti jsou nadšeni...


Příklady z praxe 

Příklady z praxe. Tělo samo tvoří oxid dusnatý. Doplňky stravy za tímto účelem tělo vyživují.
* Uživatelé uvádějí změny chronických stavů po uživatelských kůrách:
- Zbavení se inkontinence
- Odeznění bolestí kolenních kloubů v předoperačním stavu
- Vyhnutí se nezbytné operaci,
   případně i již v programu zařazené transplantaci srdce po těžkém infarktu 
myokardu
- Zbavení se angiózních bolestí na hrudi
- Zmírnění, až odeznění bolestí kloubů
- Operativní uklidnění migrén a následné prodloužení bez záchvatových období, případně úplnou normalizaci
- Zahojení těžkých průběhů bércového vředu do úplného zhojení rány a zcela bezbolestné současnosti...


* Uživatelé uvádějí zkušenosti z akutních případů:
- Virová infekce s akutními horečnatými stavy, které velice rychle odezněly
- Odeznění bolestí uší s příznaky zánětu středního ucha
- Uklidnění bolestí v krku s příznaky rozvíjející se angíny
- Rychlá normalizace zánětu nosohltanu,
- Uklidnění bolestí zubů
- Uklidnění závažné a extrémně nebezpečné bolesti v pravém podbřišku a okolí pupku,
   naznačující akutní zánět 
apendixu, které se dále nerozvíjely a během několika dnů
   zcela odezněly bez následné recidivy. (Pozor, zde bychom ale rozhodně nedoporučovali cokoliv riskovat.)


CASUISTIKA k IMUNO

Casuistika ev.č.1:
Aktuální zkušenosti s IMUNO v praxi. Období 1.3.2021 - 17.4.2021:

Situace:
Pracovní schůzka tří mužů, z nichž jeden byl pravděpodobně zdrojem infekce a přenesl infekci na zbývající dva
se projevuje propuknutím prudkých příznaků po třech dnech u všech tří mužů.

Případ prvního ze dvou nově infikovaných mužů, 60 let/177cm/75kg:
Nasazení IMUNO při již symptomatické infekci SARS CoV-2 se středně, až těžce probíhajícím průběhem ve vysokých horečkách, bez schopnosti přijímat potravu a tekutiny, s prudkými bolestmi hlavy, kloubů, zubů, zánětem dásní,
bolestmi na hrudi, v bedrech...
 Asi třetí den bolesti typu ledvinové koliky.
Prudké bolesti beder, při dráždivém kašli selhávání svěračů konečníku a močové trubice, inkontinence...
Totální vyčerpanost.
Bolesti celé lebky, zejména levé obličejové části.
Odlupování zkrvavených plátů slizniční tkáně z nosní dutiny.
Naprostá ztráta čichu a chuti.
Po sedmi dnech klesly horečky na 38,8°C.
Předchozí zimnice až s náznaky epileptických nebo parkinsonových třesů (v těchto stavech si zesláblý nemocný teplotu nebyl schopen měřit. Poprvé teplotu změřil až když se mu ulevilo), odezněly.
Za sedm dní zhubl nemocný o 6kg z váhy 75 na 69kg při výšce 177cm ve věku 60 let.

Již do druhého dne po užívání IMUNO v MDDD, to je 3xdenně 5 tobolek (15 tobolek/den), ustoupily prudké bolesti hlavy a na hrudi. Nesnesitelné bolesti v oblasti pravé ledviny naštěstí odezněly do druhého dne do rána.

Odeznění bolestí v oblasti ledviny je dáváno do souvislosti se zvýšeným příjmem horké citrónové vody
(nic jiného nebyl nemocný ochoten a schopen pít, později pil horkou vincentku s mlékem) a konzumací IMUNO.

V bedrech přetrvávaly bolesti dalších 5 dní (bedra nejsou zcela v pořádku dodnes, cca 30 dní po odeznění příznaků,
ale je to stejný stav, možná o něco lepší, jak před infekcí).

Bolest zubů skončila cca za 2 dny, dásně se zklidnily za 3dny.
Pokašlávání přetrvávalo další cca 2 - 3 týdny.
Slizniční tkáň nosu se odlupovala dalších cca 14 dnů po odeznění příznaků.
Jednou došlo i k samovolnému krátkému krvácení při jízdě na kole ještě po cca 14 dnech od propuknutí příznaků.

Nemocný byl schopen již 8 den samostatně, jakékoliv činnosti.

Desátý den se nemocný byl projet na kole, v souvislosti s nutností zařídit nezbytnosti a ve snaze se vyhnout hromadné dopravě (s ohledem na ohleduplnost ke svému okolí a možné infekčnosti).

Po odeznění nejnaléhavějších obtíží se dostavila neschopnost močení znovu, tentokráte mírnější bolesti v oblasti ledvin.

Po zvýšení dávky IMUNO na 3xdenně 3 tobolky, mechanické stimulaci oblasti pánevního dna na hrázi, popíjení čaje
z vrbovky malokvěté se vše srovnalo do normálu během 3dnů, kdy původně nemocný vstával na močení 9x za noc, zatímco dnes spí nepřerušeně, případně s jednou návštěvou toalety za noc.

Rekonvalescent nadále užívá preventivně, pro riziko mikro sraženin, skrytých ložisek zánětu 3xdenně 2-3tobolky,
podle subjektivních pocitů.

Zatím se zdá, že vše proběhlo bez dalších následků...
Dnes již zdravý se cítí čím dále lépe a nabývá na původní kondici.

U tohoto případu jsou zaznamenána i objektivní měření fyziologie před i po prodělané infekci, která dokladují,
že uzdravený ještě není zcela v pořádku v některých sledovaných parametrech.

Pozn.
Nemocný začal užívat IMUNO hned první den večer, po prudkém propuknutí příznaků v dopoledních hodinách
(ráno se ještě cítil zcela v pořádku, do práce přijel na kole), které mu během několika hodin způsobovaly od prvních okamžiků shora popsané, nesnesitelné obtíže a zcela jej eliminovaly z běžného života.

Uzdravený konstatuje, že neužíval nic krom IMUNO, horkou citrónovou vodu,
za celých 7 dní pouze 3x hrnek horké vincentky s mlékem,
ve snaze zbavit se suchého nutkavého kašle - nepomohlo to.
Snědl pouze 4 jablka a 12 lžic polévky, jíst nemohl, k pití se musel doslova nutit.
Zhubnul zmíněných 6 kg za 7 dní.
Na dotaz, zda užíval například antipyretika alespoň na snížení teploty, uvádí, že nic, než li IMUNO.
Nyní, 17.4.2021 se cítí zcela zdráv, nemá žádné obtíže. Jeho testy na SARS CoV - 2 jsou negativní.


Casuistika ev.č.2:
Případ nic netušících seniorských manželů pohybujících se nevědomě v infekčním prostředí:

Situace:
Manželé, věková kategorie - oba nad 80 let, testují v preventivních dávkách IMUNO
(3xdenně1tobolka = 3 tobolky IMUNO/den.)
Testy proběhly bez jakýchkoliv nepříznivých okolností a byly ukončeny cca 14 dnů před níže popsanou událostí.
Nyní nic již 14 dní neužívají.
Manželé jsou systematicky měřeni co do saturace a vyživenosti organismu, a co do fyziologických funkcí organismu,
s cílem objektivizovat tvrzení o prospěšnosti a efektivitě IMUNO VEGAN (předchůdce dnešního produktu "Bodyguard"), případně s cílem odhalit nežádoucí reakce na doplněk stravy.

V souvislosti s infekčním mužem, viz případ shora - Casuistika ev.č.1,
jsou manželé v uzavřené místnosti o rozloze cca 20m čtverečních v den, kdy propukla u muže prudká nemoc,
jejíž průběh je popsán v Casuistice ev.č.1 výše.

Manželé jsou v ranních hodinách po dobu cca 90 minut v bezprostředním osobním kontaktu, s infekčním mužem,
včetně doteků při podání si ruky a probíhajících rozhovorů a společenských obvyklostí v uzavřeném prostoru.

Cca hodinu po odchodu manželů se začíná prudce zhoršovat zdravotní stav 60 letého muže, jak je shora popsáno.

Manželé jsou ihned druhý den ráno kontaktováni a je jim doporučeno okamžitě obnovit a navýšit dávky IMUNO. Manželé se rozhodují pouze pokračovat v původním dávkování 3xdenně 1 tobolku, to je pouhé 3 tobolky za den.

Z vlastní iniciativy doplňují i další doplňky stravy, zejména vitamíny řady B a C.
Následných 10 dnů se u nich neprojevují žádné příznaky, jsou plnohodnotně vitální, bez jakýchkoliv obtíží,
či jejich náznaku. V  tomto období preventivní opatrnosti se z nezbytných důvodů pohybují za účelem nákupů
a podobně po městě, nemají z obezřetnosti ani rodinné kontakty.
Jsou zcela bez jakýchkoliv obtíží.
V průběhu 10. dne se ale začínají projevovat příznaky žaludeční a zažívací nevolnosti.
Nepřekonatelná únava donutila ženu spát celý den a noc.
Manželé nemají teplotu, čich ani chuť k jídlu se nikterak nemění.
Cca po týdnu a disciplinovaném dobrání tobolek IMUNO, které konzumují s nechutí
a kterým subjektivně přisuzují popsané případné obtíže, příznaky nevolnosti odezněly u obou manželů.

Zpětně nelze určit, co bylo příčinou jejich mírných obtíží.

Hypotéza:
Pokud bylo příčinou infikování SARS CoV-2, šlo o mírný průběh infekce, tedy o mírný průběh nemoci Covid19
u rizikových pacientů ve věkové kategorii nad 80 let...


Pokud bylo příčinou "pouhé" předávkování vitamíny, pravděpodobně z řady B, s ohledem na jejich paralelní
užívání s IMUNO, znamenalo by to, že manželé vystavení infekci SARS CoV-2 po dobu 90 minut
v uzavřené místnosti neonemocněli...

Pozn.:
Ve stejném infekčním prostoru a cca stejném čase, za obdobných podmínek, se před nimi nakazili všichni přítomní
a po třech dnech u nich prudce propukla nemoc se středně těžkým, až těžkým průběhem, přičemž infikovaným nemocným bylo cca 40 - 65 let, oproti více jak 80 letým manželům.

Inkubační doba a symptomy...
Za zmínku pro spekulaci, že přece jen manželé prodělaly Covid 19, krom již zmíněného mírného průběhu,
oproti mladším infikovaným, kteří měli průběh závažný, stojí i délka inkubační doby.
U mladších mužů (40-65 let) byly závažné symptomy již po třech dnech
a u starších manželů (nad 80 let) se projevily pouze mírné symptomy a až po deseti dnech.


Casuistika ev.č.3:
Aktuální zkušenosti s IMUNO v praxi. Období 1.3.2021 - 17.4.2021:

Situace:
Pracovní schůzka tří mužů, z nichž jeden byl pravděpodobně zdrojem infekce a přenesl infekci na zbývající dva
se projevuje propuknutím prudkých příznaků po třech dnech u všech tří mužů.

Případ druhého infikovaného muže, 65 let/163cm/57kg,
již před infekcí blíže nespecifikované zažívací  a respirační obtíže, kardiostimulátor, další zdravotní obtíže po úrazech...

Propuknutí nemoci po třech inkubačních dnech.
Cca 14 dnů od infekce vykazuje totální vyčerpanost bez schopnosti cokoliv sníst.
Naprostá vyčerpanost směřuje u muže v nekonečných horečkách a bolestech k depresi.
Píše mailem kratičkou zprávou na rozloučení s přáteli a odesílá závěť...

IMUNO nasazeno v neděli večer.
V pondělí je stav stejný, muž komunikuje ale z telefonátu je zřetelný těžký průběh onemocnění,
je doporučeno volat záchrannou službu.
Úterý, nemocný celý den nereaguje...obavy z nejhoršího, nelze se s ním nikde spojit, nikdo o něm nic neví,
zvažujeme další nezbytné kroky...
Středa, nemocný konečně zvedá telefon s evidentně pozitivně změněnou životní energii.
Poprvé po cca 17 dnech může jíst.
Konstatuje, že se s chutí najedl, napil, dále užívá IMUNO.
Situace se změnila k lepšímu čtvrtého dne od zahájení užívání IMUNO.
Postupně se stav zlepšuje, cca po dalších 14 dnech se muž znovu pouští do společenského a podnikatelského života.

Nemáme objektivní měření před, z průběhu ani po prodělané nemoci.
Uživatel nedokáže posoudit, do jaké míry v jeho případě bylo IMUNO prospěšné.

Námi vnímaná realita je popsaná výše.
Jednoznačný závěr učinit nelze.
Legislativa neumožňuje učinit striktní závěr, ale ...
Nic z uvedeného nešlo a nelze na sto procent prohlásit a přiřadit k výsledkům působení IMUNO.
Současná legislativa nic takového ani nepřipouští, i pokud by to byla nezvratně doložená a nezpochybnitelná pravda.

Konstatujeme přesvědčení, že je jednoznačně nezpochybnitelná věcná a časová souvislost
s užíváním preparátů na bázi IMUNO.

Konstatujeme názor na pravděpodobnou schopností organismu tvořit jinak obtížně dosažitelné a tolik fyziologicky potřebné koncentrace NO, včetně dalších navazujících procesů, které umocňují a podporují zejména
vrozenou imunitu a navazující schopnost tvorby imunity specifické...


IX. Shrnutí nabídky, sdělení ceny

1)
Nákupem IMUNO získáte špičkový doplněk stravy konstruovaný s cílem vyživení těla tak,
aby vytvořilo Nitric Oxide.

2)
Nitric Oxide podpoří váš vrozený imunitní systém, je považován za "skutečného zachránce života",
objevy jeho významu jsou považovány za objev století, oceněny 3 Nobelovými cenami za medicínu a fyziologii.

3)
Další obsažené ingredence v IMUNO na fyziologii Nitric Oxide navazují, pracují synergicky (spolupracují),
splňují kritéria vědeckých tvrzení i konstatování SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv).

4)
Vše je konstruováno s cílem vytvořit situaci ochrany buněk před napadením a poškozením (systém "Bodyguard")
a podmínek regenerace buněk (systém "QuattroNobel", kde se využívají poznatky z udělené další,
tedy již 4. Nobelovy ceny).

5)
Vše je konstruováno v následujících prioritách:
a) Naprostá bezpečnost na podkladě nejen platných norem, auditů...,
    ale i nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu uživatelské praxe,
    včetně subjektivních připomínek uživatelů - "Luxury Nutrition Exclusive for you"...
b) Maximální šetrnost a fyziologická nezávadnost pro organismus
c)  Maximální vstřebatelnost ve snaze nezatěžování organismu nadbytečným "balastem"
d) Maximální dosažitelná kvalita a její kontinuita při výrobě, distribuci...po celou dobu expirace 
e) Ochrana produktů nikoliv cestou patentů, ale využitím aplikací maximálně dosažitelných úrovní vědeckého
    poznání a technologických možností (know how "QiiQ Technology"), včetně čistoty jednotlivých ingrediencí
    i výsledného produktu jako celku.
f) Vše v kategorii VEGAN, případně vyrobeno dle požadovaných kulturních či světonázorových parametrů
e) Obchodní a distribuční strategie s cílem umožnění dostupnosti produktu i pro sociálně nejslabší skupiny
g) Ekonomická vstupní a výrobní náročnost

Poznámka:
Jak vidíte, produkt je nekompromisně cílen na užitečnost pro konzumenta, nikoliv pro dosažení ekonomické ziskovosti. Ta je posledním sledovaným kritériem při vývoji, výrobě i distribuci.

IMUNO pořídíte za 2.080,- Kč 


X. K produktům přidáváme neodmítnutelné bonusy

Alternativa "A"

V souvislosti s IMUNO se nedějí žádné zázraky.
Jde jen a jen o fyziologické procesy v organismu, které trvají od několika desítek minut, spíše hodin,
po celé týdny, měsíce a někdy i roky, v závislosti na stavu a biologickém stáří konzumenta.

Vědomi si fyziologie účinků a procesů, chceme konzumenty motivovat k dlouhodobějšímu užívání.
Proto každému, kdo si odebere čtyři až deset balení současně, poskytneme množstevní slevu,
jako kdyby byl naším velkoobchodním partnerem. Tedy poskytneme 25% slevu na odebrané zboží.

V praxi to například znamená odběr 4 kusů IMUNO a zaplacení pouze tří kusů.
Zároveň předpoklad dlouhodobého užívání produktu a s tím související užitečnosti
pro zdraví a kondici konzumenta. Na jedné dózičce ušetříte 520 Kč, na všech čtyřech pak 2080,- Kč.
Nikdo vám ani nebrání prodat některé z dóziček a vydělat si na vlastní spotřebu IMUNO.

Odběratel alespoň čtyř kusů najednou se stává, má li zájem, členem klubu QiiQ IMUNO Club,
má právo se účastnit veškerých pořádaných akcí a čerpat klubové benefity a výhody.


Alternativa "B"

Odběrem alespoň 11 ks najednou získáváte další obrovskou výhodu.
Čerpáte služby "Luxury Nutrition Exclusive for you" viz text níže a zároveň, máte li zájem, se stáváte partnerem společnosti. Po absolvování vzdělávacího semináře, získání certifikátu o znalostech potřebných k předání informací o IMUNO třetím osobám a sepsání příslušných smluv se stáváte osobou oprávněnou k prodeji
a distribuci IMUNO, přičemž vám náleží další velkoobchodní výhoda, ve smyslu nižších nákupních cen.
Bližší informace si individuálně vyžádejte - napište nám, zavolejte a domluvte si schůzku.

IMUNO je zařazeno do kategorie "Luxury Nutrition Exclusive for you".
Nákupem IMUNO v balíku 
"Luxury Nutrition Exclusive for you" máte automaticky nárok:

a)
na měření před započetím užívací kůry v hodnotě 1.200,- Kč,
spojené s 30 minutovou konzultací a diskusí nad naměřenými výsledky na pracovištích QiiQ,
kde jsou i další navazující možnosti pro vás.
Běžná cena za obdobnou konzultaci se pohybuje kolem 300,- až 900,- Kč.

b)
na telefonické, SMS, Telegram a mailové konzultace vztahující se k užívací kůře,
jejímu průběhu a případným korekcím zvolených postupů.
Běžná cena za obdobnou telefonickou konzultaci se pohybuje kolem 600,- Kč.

c)
na měření po ukončení užívací kůry v hodnotě 1.200,- Kč,
spojené s 30 minutovou konzultací a diskusí nad naměřenými výsledky.
Prov
ádí se na pracovištích QiiQ, kde jsou i další navazující možnosti pro vás.
Běžná cena za obdobnou konzultaci se pohybuje kolem 300,- až 900,- Kč.

*Jako uživatel IMUNO, tedy získáváte perfektní servis.

*Celková hodnota bonusů, které získáváte je minimálně cca:
Bonus a) + Bonus b) + Bonus c) = 1.200,- (vstupní měření) + 300,- (vstupní konzultace) + 600,- (průběžný on line konzultační servis) + 1.200,- (výstupní měření) + 300,- (závěrečná konzultace) = cca 3.600,- Kč a více...

Ostatní návštěvníci QiiQ si tyto služby musí platit.
Často až teprve po měření  se zamýšlejí nad nákupem doplňku stravy.
Někdy se stane, že si pořídí následně i jiný produkt, doposud ale vždy v kombinaci s IMUNO.

Díky našim bonusům pro vás šetříte přímým nákupem IMUNO minimálně
cca 3.600,- Kč za jinak zpoplatněné služby, v souvislosti s orientačními měřeními kondice vaší fyziologie
a s tím souvisejícími konzultacemi v rámci certifikovaných pracovišť QiiQ.

Nákupem 11 a více kusů IMUNO máte již i další výraznou slevu za velkoobchodní nákup
a absolvováním školení se závěrečnou certifikační zkouškou si můžete vybudovat prosperující podnik
na bázi QiiQ pracoviště. Kontaktujte nás.


XI. Garance pro vás

Prospěšnost doplňků stravy IMUNO konkrétně pro vás
a s tím související garance vaší spokojenosti je jednoznačná.
Souvisí s vašimi subjektivními pocity při a po užívací kůře.
Pokud máte možnost porovnat výsledky z vaší laboratoře, či od vašeho ošetřujícího lékaře,
je to velmi objektivní parametr, pro hodnocení produktů IMUNO.
Již bylo zmíněno, že i my provádíme v rámci "Luxury Nutriton Exclusive for you" měření,
z nichž lze rovněž usuzovat na kvalitu produktů IMUNO.


Přes shora uvedené:
1)
Do 14 dnů můžete IMUNO v nepoškozeném balení vrátit, my vám vrátíme peníze.

2)
IMUNO v nepoškozeném balení můžete vrátit i kdykoliv později, my Vám vrátíme vámi původně zaplacenou cenu, sníženou o poměrnou část expirační doby, která uplynula od vašeho nákupu a která zbývá do konce expirační doby...

3)
IMUNO lze vrátit i v případě, že nebudete spokojeni a zároveň ani naměřené výsledky, při porovnání počátečních a výstupních naměřených parametrů nevykáží zlepšení vašeho stavu.

Předpokládá se při tom, že jste skutečně produkt užívali v souvislosti s našimi doporučeními.
Pokud by vám produkt nebyl užitečný, nemělo by přece smysl, aby jste za IMUNO utráceli peníze.
Vrátíme vám je.

Svou případnou nespokojenost s reklamaci proto prosím neodkládejte.

Pozn.
Situace s reklamací ještě nikdy nenastala.
Všichni naši klienti jsou dosud spokojeni - spíše nadšeni. 

4)
Pokud budete chtít produkt z jakéhokoliv důvodu vrátit s logickým, či pochopitelným osobním zdůvodněním,
vždy se lze individuálně domluvit na jakýchkoliv pravidlech.
Vždy k vašemu prospěchu a individuální situaci, budeme hledat řešení tak, aby jste byli spokojeni.
Nepočítejte ale prosím s tím, že se necháme zneužívat...

Našim cílem jsou spokojení, živí, zdraví, silní, výkonní, čestní uživatelé,
uživatelé v pohodě a radosti.
Naším cílem je dobré jméno IMUNO, které takto přirozenou cestou 
sami uživatelé šíří. XII. Výzva k nákupu,
partnerství, podílnictví... 

Neodkládejte nákup IMUNO produktů:
Jednotlivé kusy IMUNO, do počtu tří kusů, nakoupíte za maloobchodní cenu 2.080 Kč.

Jsou i lepší možnosti, využijte jich:
a) Nakoupíte li IMUNO pro osobní nebo rodinnou potřebu v počtu alespoň 4ks, máte slevu na nákupu ve výši 25%.
b) Nakoupíte li IMUNO ihned, při jeho prezentaci na některých našich akcích, máte možnost se stát členy QiiQ IMUNO
 Clubu, využít nabídky termo presurní reflexologické stimulace kořenů nervů páteře
na pracovištích QiiQ. 
Je nezbytné se informovat o podrobnostech a dopředu se objednat.

c) Nakoupíte li IMUNO v počtu alespoň 11 a více kusů, stáváte se našim obchodním partnerem.
Získáváte množstevní cenu o jejíž výši se u nás informujte.
Máte veškerou naši podporu pro vybudování si vlastního podniku.
Se vším vám pomůžeme.
Naše nabídka je vhodná pro studenty, maminky na mateřské dovolené, ale i pro velké businessmany,
kteří chtějí vytvořit prodejní síť v rámci svého okolí, města, okresu, kraje... 


13. P.S. (Post Script)

IMUNO si můžete zakoupit kdykoliv a nákup i jakkoliv odložit.

Odložit můžete i péči o vaše zdraví, v souvislosti s užívací kůrou IMUNO.

Důsledky za zanedbání prevence si každý neseme sami.

Někdy jde o fatální časové zanedbání.
Malicherná příčina, odložené řešení situace dnes, může přinést zítra nevratnou ztrátu zdraví nebo dokonce života. Všichni toto známe ze svého okolí.
Nabídka výhod a bonusů z bodu X. platí jen do skončení akce, případně do vyprodání zásob.


BAVÍ NÁS BÝT  NA VRCHOLU...
A
BAVÍ NÁS
PŘIVÉST NA VRCHOL
I VÁS...

IMUNO a QiiQ Technology nejen pro vrcholový sport a ložnice

Novinka!

  OHLASY ZÁKAZNÍKŮ

  S IMUNO jsem prošel Covidem 19 bez užití jiných léků.
  O vakcinaci vůbec nepřemýšlím.
  Není důvod. 
  Nebýt toho, že mi teď na kole v zimě omrzla zadnice,
  jsem v naprosté pohodě.  V Praze prosinec 2021 F.F. 

  Je leden 2022.
  Po mém maléru s omrznutým zadkem jsem po návštěvě lékaře
  a 14 ti dnech užívání zvýšených dávek IMUNO QuattroNobel - Regenerace buněk, bez obtíží...zase spokojeně sedím na čemkoliv...
  Bylo to intimní, úsměvné, ale mezně bolestivě nepříjemné.

  Jsem doslova šťastný, že to takhle dopadlo...nešlo sedět, ležet, spát...