VII. ZÁRUKY DŮVĚRYHODNOSTI

IMUNO a vědecký fundament - 7 udělených Nobelových cen za medicínu a fyziologii

Chronologie ocenění vědeckého fundamentu, na němž IMUNO stojí:


* 1996 - Laskerova cena

Pan profesor Mgr Ferid Murad Ph.D. (* 14. září 1936, Whiting, je americký farmakolog albánského původu.) Roku 1977 ukázal, že působení nitroglycerinu a dalších tradičních léčiv srdce je zprostředkováno oxidem dusnatým.  

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Louisem Ignarrem a Feridem Muradem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Na Western Reserve University (později Case Western Reserve University) v Clevelandu, ve státě Ohio
získal pan Ferid Murad magisterský a později i Ph.D titul. Poté zahájil klinickou praxi, krom toho učil farmakologii
na University of Virginia School of Medicine v Charlottesville (1975-1981), na Stanford University (1981-1989)
a později na Northwestern University (1988). Následně vstoupil do soukromého sektoru jako viceprezident
Abbott Laboratories (1988-1992) a prezident firmy Molecular Geriatrics Corporation (1993-95).
V roce 1997 začal učit na lékařské fakultě University of Texas v Houstonu.


1998 - 3 Nobelovy ceny

Tisková zpráva:
Nobelova cena za fyziologii a medicínu za rok 1998

NOBELŮV VÝBOR V KAROLINSKÉM INSTITUTU
12.říjen 1998

Nobelův výbor rozhodl dnes v Karolinském institutu udělit Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za rok 1998
Robertu F. Furchgottovi, Louisi J. Ignarrovi a Feridu Muradovi za objev týkající se

" oxidu dusnatého jako signální molekuly v kardiovaskulárním systému".


Pan profesor Robert Francis Furchgott (*4. června 1916 - +19. května 2009, americký biochemik).

V roce 1978 objevil, že buňky cévního endothelia produkují neznámou látku,
kterou nazval EDRF (endothelium-derived relaxing factor), která způsobuje uvolnění a rozšíření cév.

V roce 1986 zjistil, že EDRF je ve skutečnosti oxid dusnatý.  

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Louisem Ignarrem a Feridem Muradem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Robert Francis Furchgott byl v letech 1956-1988 profesorem farmakologie na Brooklyn State University v New Yorku,
od roku 1989 vyučoval na University of Miami. Byl členem Národní akademie věd ve Washingtonu.


Doktor Louis J. Ignarro (* 31. května 1941, americký farmaceut a biochemi

Za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva obdržel společně
s Feridem Muradem a Robertem Frencisem Furchgottem v roce 1998 Nobelovu cenu. 

Studia na :
Minnesotská univerzita, Columbia University College of Pharmaceutical Sciences, Long Beach High School
Akademická dráha:
Tulaneova univerzita, Kalifornská univerzita v Los Angeles.
Pracoval také jako výzkumník ve firmě CIBA-GEIGY a na
Univerzitě krále SaúdaPovolání biochemik, farmakolog, farmaceut, vysokoškolský učitel a badatel
Ocenění:
Nobelova cena za fyziologii a lékařství (1998)
Honorary doctor of the Chinese University of Hong Kong 


IMUNO, aplikovaný výzkum, impotence, slidenafil - Viagra, arteriální hypertenze...Revatio

Výzkum vedl až ke vzniku léku na impotenci - sildenafilu.
Tento lék se prodává pod obchodním názvem Viagra.

Sildenafil byl připraven skupinou chemiků ve výzkumném ústavu pod kódovým označením
UK-92480 v anglickém Sandwichi.
Nejprve byl studován jako možný lék na vysoký tlak a anginu pectoris a prošel klinickými testy.

V první fázi těchto testů bylo prokázáno, že látka u mužských pacientů vyvolává erekci penisu, což nebylo původním konstrukčním cílem projektu. Po tomto zjištění bylo rozhodnuto lék nabízet k léčbě erektilní dysfunkce. Lék byl patentován v roce 1996 a v roce 1998 získal povolení amerického úřadu FDA. Stal se prvním americkým orálně podávaným lékem proti erektilní dysfunkci. Látka měla brzy velký komerční úspěch. V roce 2008 se prodala Viagra za 1,934 miliardy amerických dolarů. V roce 2013 vypršel patent na sildenafil v Evropské unii a od té doby jej může kterýkoliv podnik vyrábět jako generikum. IMUNO nepoužívá žádné chemické látky a není lékem. Přesto řada principů se stala inspirací pro jeho vznik a užívání i v rámci Luxury Nutrition Exclusive for you.

Viagra je prostředek používaný muži na erektilní dysfunkci (impotenci).
Účinek spočívá v tom, že inhibuje fosfodiesterázu, jež by jinak rozkládala cyklický GMP,
který následně může stimulovat účinek oxidu dusnatého (NO), látky, která je schopná vyvolat erekci.


Pod názvem Revatio se sildenafil prodává také k léčbě vzácné plicní arteriální hypertenze.
Mechanismy fungování vycházejí ze stejného základu.
Tímto základem je fyziologická reakce organismu na Nitric Oxide., což je koncept opět uplatněný u IMUNO.


Dnes již minimálně 44 let vědy, jako základ pro IMUNO

IMUNO (doplněk stravy) vychází ze stejných koncepčních fundamentů, postavených na základním
i aplikovaném výzkumu, které probíhají kontinuálně již od 70. let minulého století.


S IMUNO jsou za námi poznatky, našich předchůdců i kolegů, za něž jsou uděleny tři Nobelovy ceny,
jedna Laskerova cena a mnohaletý vývoj podložený uživatelskou praxí nejen našich spokojených konzumentů. 


Kniha "ANO NO"

Pro hlubší pochopení souvislostí, možností IMUNO a pro ověření si námi prezentovaného,
si nastudujte knihu nositele Nobelovy ceny L. J. Ignarra "ANO NO", vyšla i v českém jazyce.
Pro ověření si důvěryhodnosti poskytnutých informací se orientujte na wikipedii:
Prostudujte pasáže o Nitric Oxide,
Louisi J. Ignarrovi,
Robertu F. Furchgottovi,
Feridu Muradovi


Staňte se členy QiiQ IMUNO klubu 

Jako člen klubu má každý přístup na interní akce, přednášky a do zákulisí "IMUNO"
Jsou pořádány semináře, obchodní setkání...
Lidé i organizace se mohou stát prodejci, distributory, certifikačními centry, dokonce i tichými, či kmenovými spoluvlastníky řady budovaných projektů, například projektů budování "QiiQ IMUNO distribuční sítě".


Cíl je jasný - získat podněty a zvýšit kvalitu.

Výzvami k laické a zejména odborné veřejnosti ke konstruktivní kritické diskusi a protiargumentům k námi zvoleným postupům, složením, použitým ingrediencím v produktech IMUNO a "Luxury Nutrition Exclusive for you" se snažíme o reflexy na podkladě této zpětnovazební argumentace. Podněty, je-li to ku prospěchu věci zveřejňujeme na našich www. Ami-NO.com v uzavřené sekci a opět k nim umožňujeme diskusi.
Cíl je jasný - získat podněty a zvýšit kvalitu.
Zajistit maximální důvěryhodnost veřejnou diskusí o našem IMUNO.