II. ŠOKUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Znají vůbec lékaři dostatečně svůj obor...???

Lékaři rozhodují o životě, smrti, zdraví a nemoci.
Vědí lékaři o objevu století v medicíně a fyziologii??? 

Víte kdo je :

Víte, že podle našeho zjištění, neví kdo jsou tito muži velmi často ani vaši ošetřující lékaři?  


Konečně efektivní pomoc
v příčině nemocí 
ve vašich rukou???

Dokážete si představit...

Dokážete si představit vysokoškolsky vzdělaného fyzika pracujícího s jaderným zařízením,
třeba v jaderné elektrárně nebo v nemocnici, v laboratoři, který netuší,
kdo je nositel Nobelovy ceny za fyziku Albert Einstein a nezná jeho práce? 

Nebo že jej tyto práce, vámi předkládané, vůbec nezajímají?
Případně máte pocit, že jej doslova obtěžujete, pokud jej o nezvratných faktech z jeho oboru informujete?
Dokážete si představit, že si přes vámi předložené vědecké práce nadále jde tento "profesní odborník"
svou zaběhnutou zpozdilou a leckdy destruktivní praxí?
Dokážete si představit, že případné závěry prací pana Alberta Einsteina prezentované nadšenci v oboru fyziky považuje někdo z profesní odborností fyzika za šarlatánství a pomatenost, protože jeho praxe a praxe jeho kolegů a profesní komory podpořené i státními orgány je natolik zaběhnutá, že změn v jejich přístupu není podle jejich zaběhnuté a "fungující" praxe údajně třeba??? 


Máte pocit, že toto je absurdní předpoklad a situace ...?

 Máte pocit, že toto je absurdní předpoklad a situace, která nemůže v žádném oboru nastat?
Chápete, jaké by tato neznalost poznatků, za něž byla udělena Nobelova cena
měla pro společnost a její bezpečnost důsledky?
Chápete, jaké fatální důsledky má analogická neznalost v jiných oborech?
V Medicíně?
Neznalost prací, za něž jsou již v roce 1998 uděleny tři Nobelovy ceny a již v roce 1996 Laskertova cena?
Že to není možné? 


Že to není možné?...vstupte do reality současnosti. Vstupte do roku 2021. 

Vstupte do reality současnosti. Píše se rok 2021.
Podotýkám, že se již více jak cca 6 let intenzivně snažíme o osvětu na přednáškách, výstavách
a to i osobními kontakty s laiky i profesionály.
Rozesíláme maily, provozujeme www a pracujeme v digitálním prostoru, jsou natočena mnohá videa...
Situace je ale přesto šokující...


Tak schválně. Podívejme se na medícínu. Zkuste se zeptat svého ošetřujícího lékaře...

Tak schválně.
Podívejme se na medicínu.
Zkuste se zeptat svého ošetřujícího lékaře, klidně i na specializovaném pracovišti kardiologie, neurologie, hematologie i jinde, třeba u obvodního lékaře zda li ví, kdo je Robert Francis Furchgott
(Robert Francis Furchgott byl americký biochemik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. V letech 1956-1988 byl profesorem farmakologie na Brooklyn State University v New Yorku, od roku 1989 vyučoval na University of Miami. Byl členem Národní akademie věd ve Washingtonu.).

Zeptejte se, zda li ví a zná závěry pana Ferida Murada
(Ferid Murad je americký farmakolog z rodiny albánského původu. Roku 1996 obdržel Lascertovu cenu a později Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství, spolu s Robertem F. Furchgottem a Louisem Ignarrem, a to za objev, že oxid dusnatý slouží jako signální molekula v kardiovaskulárním systému).
Informujte se u svých lékařů.
Například, zda li vás ošetřují se znalostí v českém jazyce publikovaných závěrů pana Louis J. Ignarra.
(Louis J. Ignarro je americký farmaceut a biochemik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1998. Obdržel ji společně
s Robertem F. Furchgottem a Feridem Muradem za vyjasnění role oxidu dusnatého, jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva).


Je neuvěřitelné, jaký dopad má farmaceutická lobby ...

Je neuvěřitelné, jaký dopad má farmaceutická lobby v prosazovaní a naopak blokování zcela zásadních informací.
Zeptejte se na pány Furchgotta, Murada a Ignarra studentů medicíny.
Drtivá většina vůbec netuší, o kom a o čem je vůbec řeč...
Medicína je jejich budoucí povolání a jim poskytnuté informace rozhodují o vašem životě a zdraví.
O životě a zdraví celé společnosti i celosvětové populace.