III. Definice problému

Buďme konkrétní: Kardiovaskulární systém zdravého člověka...Nitric Oxide...

Kardiovaskulární systém zdravého člověka má něco mezi 140 až 160.000 km
žilního, tepenného a mikro kapilárního systému. Je to neuvěřitelná vzdálenost,
čtyřikrát obepínající Zemi kolem rovníku.


Endotel - vnitřní výstelka - vrstvička buněk uvnitř žilního,
tepenného 
a mikrokapilárního systému

Pokud bychom endotenální buňky zdravého člověka poskládaly jednu vedle druhé,
pokryly by plochu 6 až 8 tenisových kurtů.
Endotenální buňky jsou jakési záchranné vesty, bránící poškození cév:
Životním stylem, nesprávnou stravou, užíváním léků, díky jejich vedlejším účinkům, stárnutím,
dochází k poškození jednotlivých endoteliárních buněk a celého endoteliárního systému.
Když jsme jako jednotlivci nemocní nebo pokud nám je nad 40 let, máme natolik poškozený endoteliární systém, že by nepokryl původních 6 až 8, ale spíše již jen 1 až 2 tenisové kurty.


Nitric Oxide

Endoteliární vrstva tvoří na vnitřní výstelce krevního "řečiště", nejen cévním epitelu,
pro život nepostradatelné
plynné molekuly Nitric Oxide (NO).

S ubýváním endoteliární vrstvy bezprostředně souvisí i nedostatečná tvorba Nitric Oxide
a následné širokospektrální zdravotní obtíže, v popředí s civilizačními chorobami a jejich pandemiemi ....

Starší a nemocní lidé mají na sklonku života leckdy jen 60% a dokonce i jen 40%

původní délky cévního a mikro kapilárního systému, tedy i plochy původního endotelu,
kde se tvořil Nitric Oxide.


Nitric Oxide je skutečný "zachránce života",
jak uvádí nositel Nobelovy ceny doktor Louis J. Ignarro.

Za objev zásadního významu Nitric Oxide pro medicínu, fyziologii a zdraví, včetně zachování života,
jeho kvality a délky, byly uděleny tři Nobelovy ceny.